Uitbreiding directieteam

24 februari 2021

Water & IT is al 20 jaar onze corebusiness. Onder het motto “betere informatie leidt tot betere besluiten” adviseren we onze klanten over oplossingen voor water en klimaatvraagstukken, op basis van gedegen kennis en analyse. Daarbij maken we veelal gebruik van onze eigen innovatieve model- en informatiesystemen. Lizard en 3Di Watermanagement zijn hiervan sprekende voorbeelden.

Twee business lijnen en uitbreiding in de directie

In de loop der tijd zijn onze IT services verder geprofessionaliseerd. Als kennisbureau blijven we onze klanten adviseren over water, ruimte en milieu, maar inmiddels vormen onze IT systemen ook een belangrijk onderdeel van de werkprocessen binnen overheden, kennisinstellingen en adviesbureaus. Niet alleen in Nederland maar ook in het buitenland.

Om onze klanten zo goed mogelijk te bedienen is besloten om onze Adviesdiensten en IT diensten onder te brengen in twee aparte businesslijnen. Ook de directie is om deze reden uitgebreid. Joep Grispen is aangesteld als directeur IT diensten. Olga Pleumeekers is aangesteld als directeur Adviesdiensten. Fons Nelen is algemeen directeur en Wytze Schuurmans richt zich op de strategie en innovatie.

Joep Grispen

Joep is al ruim tien jaar werkzaam bij Nelen & Schuurmans. De laatste vijf jaar als afdelingshoofd van de afdeling IT producten. Joep heeft in deze jaren richting gegeven aan de professionalisering en als directielid zal hij de ingezette koers verder uitwerken. “Overal in de wereld waar men te maken heeft met complexe watervraagstukken, moeten onze IT services het verschil kunnen maken” is het devies van Joep.

Olga Pleumeekers

Olga heeft in de afgelopen tien jaar alle fases van het advieswerk doorlopen. Als specialist heeft ze gewerkt aan complexe watervraagstukken, met de nieuwste modellen. Ze heeft veel klanten begeleid met de ontwikkeling van strategische plannen. De afgelopen jaren heeft Olga de richting bepaald voor de afdeling Stedelijk Water. Nu draagt ze als directeur de verantwoording voor de hele businesslijn Advies, die zich richt op de thema’s:

  • Omgeving & Klimaat
  • Stedelijk Water
  • Wateroverlast en Waterveiligheid
  • Operationeel Waterbeheer
  • Water & Agri.

“Op deze vijf thema’s maken we met kennis en ervaring het verschil voor onze klanten in projecten. We gaan ons hierop nog beter positioneren”, aldus Olga.

 

close