De socio-economische impact van klimaatverandering wereldwijd is erg groot. Bij Nelen en Schuurmans IT combineren wij onze kennis van software met die van water. Het resultaat: bruikbare IT instrumenten die een bijdrage leveren aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Onze Visie

Data en informatie zijn de sleutel tot het beperken of zelfs oplossen van klimaat gerelateerde problemen. Nelen & Schuurmans IT probeert via haar kernproducten een bijdrage te leveren in het aanbieden, omwerken en beschikbaar maken van data, informatie, applicaties en services. Hierdoor kunnen beslissingen op basis van laagdrempelig aangeboden informatie gemaakt worden onderbouwd door valide data.

Onze IT-oplossingen

Lizard

Cloud based datawarehouse en analyse platform voor de fysieke leefomgeving. Maak technische data over de fysieke leefomgeving toegankelijk voor besluitvormers. Maak gebruik van GeoBlocks om grote geo operaties uit te voeren, ontsluit data in een portaal of dashboard en integreer met eigen applicaties via de REST API.

lizard.net

3Di Water Management

Hydrodynamische model software. 3Di heeft een integraal perspectief op het watersysteem. Modelleer 1D, 2D en grondwater. Ga de interactie aan met het model door gebruik te maken van de livesite of integreer hydrodynamisch modelleren in een eigen applicatie door een connectie te maken met de 3Di API.  

3diwatermanagement.com

Cases

Slim Watermanagement – Informatieschermen IJsselmeergebied

Waterschappen, Rijkswaterstaat en Nelen & Schuurmans werken intensief samen aan het verbeteren van het operationeel waterbeheer van het IJsselmeergebied. Het doel: Wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen of geheel voorkomen. Opslag en beheer van data gebeurt in de Lizard-back end en het presenteren van de informatie in het dashboard.

Lees meer

Texel Off-Grid – LOGiC Dashboard

Het doel van het Texel Off-grid project is om het energieaanbod en de vraag naar duurzame energie volledig in balans te brengen. In een Lizard portaal met dashboard wordt alle informatie bij elkaar gebracht.

Lees meer

Sat4Rice – Geoinformatie service voor rijstboeren in Vietnam

Met de Sat4Rice service worden geavanceerde technologieën geïntroduceerd om rijst efficiënter en duurzamer te kunnen producten. Lizard is hierbij de system integrator van satellietdata, geodata en velddata. Op het Lizard platform is bovendien de Sat4Rice app gebouwd.

Lees meer

Privé: Driver+ 3Di voor Crisisbeheer

Binnen het Driver+ traject worden innovatieve oplossingen voor crisismanagers getest. Zowel in de bewustwordingsfase, ruimtelijke ordening en in tijdens een crisis helpt 3Di in besluitvorming.

Lees meer

Stresstest Twents Waternet

Voor de samenwerkingsregio Twents waternet hebben zijn klimaatstresstesten uitgevoerd. De effecten van extreme neerslag zijn met 3Di berekend en resultaten ontsloten in de klimaatatlas en een Storymap.

Lees meer
close