Wij zijn gek op data en zoeken altijd naar slimme oplossingen om de beste informatie te genereren voor onze klanten. Wij bieden waterbeheerders de meest actuele en toekomstige informatie van hun watersysteem door onze expertise, op het gebied van telemetrie, weersverwachting en modellen, te bundelen in real-time sturing- en waterinformatiesystemen.

Visie

Klimaatverandering stelt waterbeheerders voor grote uitdagingen bij de uitvoering van hun taken. Naast de zorg voor droge voeten, voldoende én schoon water hebben we allemaal te maken met de energietransitie. De waterschappen willen in 2025 energieneutraal zijn en veel gemeenten en Rijkswaterstaat vanaf 2030.

Het uitvoeren van de waterbeheertaken vraagt letterlijk om energie. Boezem- en poldergemalen, rioolgemalen en de waterzuivering verbruiken grote hoeveelheden energie. Om over te gaan naar een klimaatneutraal watersysteem dient het huidige waterbeheer te worden geoptimaliseerd. Nelen & Schuurmans brengt dit in de praktijk en heeft meerdere producten ontwikkeld die aansluiten bij drie thema’s: energie in het watersysteem te besparen, te bufferen en te winnen.

Onze diensten

BOS en ControlNEXT

Met onze expertise ondersteunen wij waterschappen bij het optimaliseren van hun operationele waterbeheer. Het is belangrijk om voldoende tijd en handelingsperspectief te hebben en maatregelen snel en adequaat door te kunnen voeren. Door onze systemen kunnen zij in de toekomst beter anticiperen op wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit.

Wij hebben 15 jaar ervaring met de ontwikkeling van real-time voorspellings- en beslissingsondersteunende systemen op basis van Delft-FEWS waarin SOBEK, 3DI METASWAP, MODFLOW of vergelijkbare modelsystemen geïntegreerd zijn. Het merendeel van alle operationele Delft-FEWS applicaties van waterschappen in Nederland zijn door Nelen & Schuurmans geïmplementeerd en onderhouden. Het efficiënt en volledig realiseren van gebruikerswensen en eisen staat bij ons altijd centraal.

Meten en monitoren

Een kwalitatief goede afvalwatersysteem draagt bij aan het verminderen van de kosten en kwetsbaarheid van deze infrastructuur. De samenwerking tussen gemeente en waterschap op het gebied van meten en monitoren is nodig om het inzicht in de afvalwaterketen te bevorderen. Met behulp van Lizard en Delft-FEWS inzicht in het functioneren van de afvalwaterketen, van rioolgemaal tot RWZI. 

Sinds het Bestuursakkoord Water zijn er bijna 50 samenwerkingsverbanden in de (afval)waterketen. Hoe binnen dit thema wordt samengewerkt verschilt per gemeente en per waterschap. In het hoe en waarom van meten en monitoren valt nog veel winst te behalen.

Data science

Machine Learning is gebaseerd op het analyseren van grote hoeveelheden gegevens, het maken van verwachtingen en heeft uiteindelijk als doel het optimaliseren van besluitvorming. Het is een hulpmiddel dat waterbeheerders helpt om weloverwogen beslissingen te nemen.

Een toepassingen van machine learning in de watersector is predictive of smart maintenance. Een gemaal presteert niet constant. Er zijn verschillende variabelen die ervoor zorgen dat het energieverbruik per verpompte kuub fluctueert. Dit kan incidenteel zijn door bijvoorbeeld een storing, maar er kunnen ook trends waarneembaar zijn. Door het signaleren op deze trends of veranderingen kan een aankomende storing in het systeem tijdig gedetecteerd worden. 

Dagelijks beheer

Wij ondersteunen onze klanten in het dagelijks beheer en tijdens calamiteiten. Onze dashboards bieden de gebruikers real-time inzicht in het watersysteem en integreren verschillende gegevensbronnen, van regionale neerslagverwachting tot hoogwatervoorspellingen.

Cases

Slim Watermanagement – Informatieschermen IJsselmeergebied

Bij Slim Watermanagement werken 10 waterschappen, Rijkswaterstaat en Nelen & Schuurmans intensief samen aan het verbeteren van het operationeel waterbeheer. Het doel is om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen en zo mogelijk te voorkomen.

Lees meer

Operationele sturing Boezem en Polders – BOSBO 3.0

Het oppervlaktewatersysteem van het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt aangestuurd door watersysteembeheerders in het veld en door een zestal waterpeilbeheerders op kantoor. Hierbij wordt gestreefd naar een zo gelijkmatig mogelijk waterpeil, of het nu hard regent of dat het al een hele tijd droog is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuw softwaresysteem voor de operationele sturing van de het oppervlaktewater: BOSBO3.0.

Lees meer

Samenwerking Afvalwaterketen Hollandse Delta

Een kwalitatief goede afvalwaterketen draagt bij aan het verminderen van de kosten en kwetsbaarheid van deze infrastructuur. Hiervoor is inzicht in het functioneren van de afvalwaterketen nodig. Dit inzicht kan verkregen worden uit de combinatie tussen mens, model en meting.

Lees meer

Rijkswaterstaat Datalab – Energielabels Tunnels en Gemalen

Rijkswaterstaat heeft een grote variëteit aan assets in eigen beheer. Onder deze assets vallen onder andere tunnels en gemalen. In het kader van de duurzaamheidsambities van Rijkswaterstaat is het belangrijk om het functioneren van de assets zo goed mogelijk te regelen. Om de performance van de assets te monitoren is er een generieke tool ontwikkeld, het energie dashboard.

Lees meer

Predictive maintenance van rioolgemaal Zuidbroek

Een storing in een gemaal kan leiden tot (vuil)wateroverlast. Om dat te voorkomen worden gemalen vind onderhoud periodiek plaats. Ondanks dit onderhoudsplan kan natuurlijk altijd een storing optreden door bijvoorbeeld verstopping. Monteurs moeten dag en nacht beschikbaar zijn om dit te verhelpen. In een ideale wereld zou je inzicht willen in het risico op een storing en daarmee de periodieke onderhoudsstrategie te veranderen richting een risico-gestuurde onderhoudsstrategie; predictive maintenance. In een studie voor gemaal Zuidbroek hebben een dashboard ontwikkeld dat storingen voorspeld op basis van machine learning en een operationeel model.

Lees meer

Expertise op gebied van operationeel waterbeheer nodig? Neem contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close