Wij hebben de missie om bij te dragen aan een veilige en gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst. Wij adviseren gemeenten, waterschappen, provincies en samenwerkingsverbanden hoe zij zich  goed kunnen voorbereiden op een extremer klimaat (klimaatadaptatie). Het gaat dan vaak om het begeleiden van een veranderproces.

Visie

Klimaatadaptatie moet een logisch onderdeel worden van beleid en handelen. Onze adviseurs hebben een stevige hydrologische achtergrond en begrijpen hoe water- en rioleringsystemen werken bij extreme droogte of neerslag. Zij zijn daarnaast sensitief en omgevingsbewust. Deze capaciteiten zijn cruciaal, omdat klimaatadaptatie een gezamenlijk proces is van alle stakeholders in een buurt, stad of regio.

Kenmerkend voor onze aanpak

Wij durven concreet te worden – juist bij een abstract begrip als klimaatadaptatie. Daarom bieden wij onze klanten ICT tools ter ondersteuning van het traject, zoals de Klimaatatlas, Waterlabel en Bluelabel.

Creativiteit én expertise – ons handelsmerk. De risicodialogen begeleiden wij met creatieve werkvormen, die wij gaandeweg steeds verder hebben verbeterd. Het Risicomatrixspel is bewezen succesvol, net als de Lagerhuisdiscussie. Wij combineren de creativiteit met expertise op het gebied van hydrologie, ruimtelijke ordening, omgevingspsychologie en informed decisionmaking. Resultaten leggen we vast in beeldende en verhalende rapportages, inclusief concrete uitvoeringsagenda’s met kosten en planning.

Luisteren – het meest onderschatte onderdeel van communiceren. In de vele klimaat-risicodialogen die we voerden hebben we gemerkt dat dit de sleutel is voor goede resultaten. Luisteren betekent de juiste vervolgvragen stellen en samenvatten tot de kern. Wij beseffen dat we inbreng van meerdere expertises nodig hebben.

Verbinden – een technische beheerder spreekt een andere taal dan een ruimtelijk ordenaar. Wij bieden een brug tussen de verschillende expertises tijdens de risicodialogen. We verzamelen verbindende verhalen die ruimtelijke ordening, beheer openbare ruimte, sociaal domein en duurzaamheid samenbrengen.

Onze diensten

Risicodialogen en uitvoeringsplan

Wij faciliteren het veranderproces klimaatadaptatie met risicodialogen. Dit zijn workshops met een brede groep stakeholders van een specifiek gebied (bijvoorbeeld een gemeente). We inventariseren de opgaven en kansen van extreme hitte, droogte, neerslag of overstromingen. We gebruiken creatieve en interactieve werkvormen en werken in minimaal twee workshoprondes toe naar een prioriteitenlijst en strategie. Hierin maken we ook afspraken met bedrijven, instellingen of inwoners. We maken verbinding met al lopende plannen, programma’s en initiatieven. Resultaat is een uitvoeringsplan met kosten,planning tot 2050 en wijze van implementatie in bestaand beleid en werkprocessen.

Download PDF

Gemeentelijk rioleringsplan

Het gemeentelijk rioleringsplan zal bij het ingaan van de Omgevingswet komen te vervallen als verplichte planvorm. Maar beleid voor riolering zal gemaakt moeten blijven worden. In onze rioleringsplannen zoeken we nu al de verbinding met klimaatadaptatie, duurzaamheid en omgevingsbeleid. Dit helpt om het rioleringsbeleid straks op een logische manier te verweven met het andere ruimtelijke beleid. We leggen de verbinding met het uitvoeringsplan klimaatadaptatie, of voeren dit traject parallel uit. Ervaring leert dat veel maatregelen klimaatadaptatie binnen het budget van het rioleringsplan uitgevoerd kunnen worden. Ze zijn dus logische bondgenoten!

Klimaatatlas en Storymap

De Klimaatatlas en Storymap leveren ondersteuning in het klimaatadaptatie proces. De Klimaatatlas toont kaartmateriaal met klimaateffecten (hitte, droogte, hevige kort- of langdurende neerslag, overstromingen), inclusief toelichting. Dit kaartmateriaal is vaak handig als startpunt van de risicodialogen. De Storymap vertelt de verbindende verhalen uit de risicodialogen. Ook dit is een online portaal, maar dan in een beeldende en verhalende vorm met tekst, foto’s en kaartmateriaal uit de Klimaatatlas.

Vaak volgen uit de risicodialogen wensen voor verdieping en verfijning van de kaartbeelden. Ook deze kaarten zijn toe te voegen aan de Klimaatatlas of Storymap. Zo is voor elke stakeholder de informatie altijd toegankelijk.

Risicolabels en Kansenlabels

Risicolabels zijn hulpmiddelen om klimaateffecten door te vertalen naar huisniveau. Een neerslaglabel geeft een indicatie wat hevige neerslag specifiek voor een pand betekent. Het helpt ook om een inschatting te doen van kosten, zodat een betere afweging kan worden gemaakt in maatregelen. Schade aan een winkel heeft bijvoorbeeld meer financiële impact dan schade aan een woonhuis. 

Kansenlabels zijn gericht op handelingsperspectief: wat kan men op dit perceel doen om klimaatrobuuster te worden? Een mooi voorbeeld is het Waterlabel: een label dat een indicatie geeft hoeveel water op het perceel wordt vastgehouden (en dus niet wordt afgewenteld naar de omgeving).

Cases

Stresstest Twents Waternet

Voor de samenwerkingsregio Twents waternet hebben we een klimaatstresstest uitgevoerd en ontsloten in de online Klimaatatlas. We hebben de effecten van extreme neerslag (met 3Di) en de gevoelstemperatuur (met GeoBlocks) op een hete dag. Wat klimaatverandering en het aanpassen daarop nu betekent voor Twente, vertellen we in de Storymap.

Lees meer

Stresstest provinciale infrastructuur Noord-Holland

Om de effecten van klimaatverandering op de provinciale infrastructuur van de Provincie in kaart te brengen hebben we een klimaatstresstest uitgevoerd. Met de uitkomsten hiervan hebben we daarna de risicodialogen met externe partijen gefaciliteerd.

Lees meer

Ambities klimaatadaptatie WRP gemeente Zundert

Zundert is een ambitieuze gemeente op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Daarom wil de gemeente deze thema’s goed borgen in het dagelijks beheer. Samen hebben we een traject doorlopen om de klimaatambities breed op te halen, vast te stellen en te borgen in beleid.

Lees meer

Weten hoe we uw organisatie vooruit kunnen helpen? Neem contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close