Ambities klimaatadaptatie WRP gemeente Zundert

Opdrachtgever
Gemeente Zundert
Jaar
2019
Locatie
Zundert

Zundert is een ambitieuze gemeente op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Daarom wil de gemeente deze thema’s goed borgen in het dagelijks beheer. Samen hebben we een traject doorlopen om de klimaatambities breed op te halen, vast te stellen en te borgen in beleid.

“Ik heb ervan geleerd dat je met de juiste partners soms gewoon moet beginnen aan een project, ook als het gewenste eindproduct nog niet vast staat. Nu gaan we onze ambities borgen in de plannen!” – Projectleider gemeente Zundert

De uitdaging

Klimaatadaptatie en duurzaam materiaalgebruik zijn interdisciplinaire opgaven. Deze opgaven moeten dus in verschillende gemeentelijke plannen worden opgepakt. Zo zorgen we dat klimaatbestendig en duurzaam handelen niet alleen een ambitie blijft, maar ook praktijk wordt. Maar hoe hoog leggen we de lat? En wat mag dat kosten?

Onze oplossing

Om de ambities voor klimaatadaptatie en duurzaam materiaalgebruik te kunnen bepalen, hebben we een aantal hoofdvragen moeten beantwoorden:

  • Wat zijn de kernopgaven in Zundert als het klimaat verandert?  
  • Hoe kunnen we deze kernopgaven op een duurzame manier aanpakken?
  • Hoeveel tijd, prioriteit, geld en ruimte stellen we beschikbaar om deze kernopgaven aan te pakken?

We hebben het antwoord op deze vragen opgehaald door het gesprek op te zoeken. In een brede dialoog met gebiedspartners (Dorpsraden, Tuinbouw, Woningbouw, Waterschap, LTO, e.a) hebben we opgehaald wat de uitdagingen zijn vanuit de verschillende disciplines.

Vervolgens hebben we onderzocht wat deze klimaatopgaven betekenen voor de verschillende beheerplannen die de komende tijd moeten worden opgesteld. Dat hebben we gedaan met een interdisciplinaire groep ambtenaren én adviesbureaus die aan deze plannen gaan werken. Zo hebben we samen met de gemeente een nieuwe stap gezet in het integraal werken.

Met een gezamenlijke kosten-baten analyse hebben we verkend wat de consequenties zijn van de klimaatambities met betrekking tot tijd, prioriteit, geld en ruimte.

We hebben de resultaten teruggekoppeld aan de brede groep gebiedspartners en voorgelegd aan de gemeenteraad. Zo heeft de gemeenteraad een goed onderbouwd besluit kunnen nemen over het gewenste ambitieniveau. Dit ambitieniveau wordt nu opgenomen in de beheerplannen die op dit moment worden opgesteld. 

Het resultaat

De uitkomst van ons project was een leesbaar en beeldend verslag van de klimaatopgaven en de ambitieniveaus waarmee deze opgaven kunnen worden aangevlogen. We zijn er trots op dat de gemeente Zundert haar vooruitstrevende ambities nu heeft laten vaststellen, zodat deze in praktijk kunnen worden gebracht. 

Alle cases

Contact us

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close