Automatische aanlevering van grondwaterstanden aan de BRO

Opdrachtgever
Provincie Noord-Brabant
Partners
BrabantWater
Jaar
2021
Locatie
's Hertogenbosch

Sinds 2021 verplicht de Wet Basisregistratie Ondergrond overheden om grondwaterstandsdata te ontsluiten in een centrale registratie, ook wel bekend onder de afkorting BRO. Gedurende het implementatietraject ‘automatisch aanleveren grondwaterstandsdata BRO’, heeft Nelen & Schuurmans de Provincie Noord-Brabant ondersteund bij het ontwikkelen van het aanleverproces van grondwaterstandsdata richting de BRO. De resulterende methodiek van automatische aanlevering middels een webservice is daarbij succesvol getest. Deze automatische module is eenvoudig uitrolbaar naar andere overheden.

 

De uitdaging

De Wet Basisregistratie Ondergrond, die vanaf 1 januari 2018 van kracht is, stelt overheden verplicht om gegevens over de ondergrond aan te leveren en te gebruiken (aanleverplicht en afnameplicht). Daarvoor is een centrale basisregistratie opgezet: de Basis Registratie Ondergrond (BRO).

In de loop van 2021 is het tevens verplicht gesteld voor overheden om grondwaterstandsdata aan te leveren aan de BRO. De aanlevering van grondwaterstandsdata aan de BRO kan handmatig via het bronhouderportaal, maar het actualiseren van deze gegevens zorgt voor een extra beheerlast. Daarom is het mogelijk om gegevensuitwisseling geautomatiseerd in te richten. Voor veel bestuursorganen is de realisatie van een dergelijk uitwisselingstraject een technisch uitdagende opgave.

Onze oplossing

Gedurende de implementatie ‘automatisch aanleveren grondwaterstandsdata BRO’, heeft Nelen & Schuurmans de Provincie Noord-Brabant ondersteund bij het opzetten van een dergelijk uitwisselingstraject. Daarbij is een module ontwikkeld om geautomatiseerd grondwaterstandsdata aan de BRO webservice te leveren vanuit Lizard. Met de betrokken partijen, de Provincie Noord-Brabant (bronhouder) en BrabantWater (dataleverancier), is samen gezocht naar een oplossing die goed aansluit bij de wensen.

Tijdens de implementatie zijn de volgende stappen doorlopen:

 • Inventarisatie en op orde stellen datastromen: als eerst zijn de huidige datastromen en opslag van de grondwaterstandsdata van de Provincie Noord-Brabant geïnventariseerd. Daarbij is nagegaan welke zaken aangepast moesten worden om de data-uitwisseling met de BRO goed te laten verlopen.
 • Afstemming verantwoordelijkheden betrokken partijen en werkproces: daarnaast is in overleg met alle betrokken partijen (BrabantWater en de Provincie Noord-Brabant) een werkproces opgesteld, en daarbij zijn alle verantwoordelijkheden en handelingen uitgekristalliseerd.
 • Inventarisatie BRO productomgeving: tevens is de BRO GLD catalogus in de productomgeving onderzocht, om de methodiek van aanlevering en alle vereiste informatie te verzamelen.
 • Ontwikkeling aanlevermethoden: in deze fase is een aanleveringsmodule voor grondwaterstandsdate (GLD) ontwikkeld, die geautomatiseerd grondwaterstandsdata vanuit Lizard kan aanleveren.
 • Acceptatietest: de pilot is afgerond met een acceptatietest, waarbij de volgende zaken zijn getest:
  • Het geautomatiseerd aanleveren van controlemetingen
  • Het geautomatiseerd aanleveren van voorlopige metingen
  • Het geautomatiseerd aanleveren van volledig gevalideerde metingen

Het resultaat

Het resultaat is een module om grondwaterstandsdata (GLD) van de Provincie Noord-Brabant geautomatiseerd aan te leveren aan de BRO. Hierdoor kan de provincie de gegevens direct landelijk beschikbaar maken. Deze gegevens zijn dan breed toepasbaar bijv. in een de droogtemontoring en geven door deze snelle gegevensuitwisseling een actueel beeld. Ook na het handmatige validatieproces door de hydrologen van BrabantWater worden deze gegevens automatisch bijgewerkt in de BRO. Hiermee biedt deze module een oplossing waarmee de provincie actuele gegevens in de BRO beschikbaar stelt zonder dat dit leidt tot een extra beheerlast. Door de uniforme opzet van de module vanuit het datawarehouse Lizard, kan deze voor andere overheden eenvoudig ingericht worden.

Alle cases

Meer informatie over wat wij kunnen betekenen? Neem contact op!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close