Basisrioleringsplan en Stresstest (BRP+) Zundert

Opdrachtgever
Gemeente Zundert
Jaar
2019
Locatie
Zundert

Om inzicht te krijgen in het functioneren van de riolering en buitenruimte hebben we voor gemeente Zundert een BasisRioleringsplan+ (BRP+) opgesteld. Naast het bepalen van hydraulisch en milieutechnisch functioneren hebben we binnen dit project ook een stresstest wateroverlast uitgevoerd.

De uitdaging

Nieuwe beleidsadviseur bij de gemeente wil snel inzicht krijgen in het functioneren van de riolering en buitenruimte onder normale en extreme neerslagsituaties. De uitkomsten wil hij namelijk gebruiken voor het Gemeentelijk Rioleringsplan en de Risicodialogen die de gemeente gaat voeren. De gegevens zijn verspreid beschikbaar, omdat de gemeente in de overgang zit naar een nieuw beheersysteem.

Onze oplossing

Binnen deze studie is een kwalitatief hoogwaardig integraal rekeninstrument opgesteld, dat nu ook ingezet kan worden voor onder andere maatregel-effectstudies en klimaatbestendig ontwerpen. Binnen voorliggend project heeft het rekenmodel geleid tot een beter inzicht in het functioneren van het gehele (afval)watersysteem van de gemeente Zundert onder normale en extreme neerslagsituaties. Hierbij is de interactie tussen het rioolstelsel, ontvangend oppervlaktewater, de bovengrond en het landelijke en stedelijk gebied inzichtelijk gemaakt. Dit is bereikt door veel aandacht te besteden aan de volledigheid en betrouwbaarheid van de brongegevens die gebruikt zijn voor het opstellen van het rioleringsmodel. Alle bevindingen, rekenresultaten en praktijkkennis zijn vastgelegd in een uitgangspuntennotitie, voorliggende rapportage, Geografisch Informatie Systeem en het 3Di rekenmodel.

Het resultaat

We hebben het BRP+ opgeleverd als technische onderbouwing voor GRP. Bovendien biedt het belangrijke input voor de lokale en regionale klimaatadaptatie risicodialogen.

Alle cases

Ook een BRP+ laten opstellen? Neem contact op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close