Deltaplan wateroverlast voor hevige neerslag op industrieterrein Chemelot

Opdrachtgever
Sitech Services
Jaar
2018
Locatie
Chemelot, Geleen

Om te komen tot een Deltaplan voor het industrieterrein Chemelot is er, in samenwerking met de terreinbeheerder Sitech Services BV, een stresstest voor wateroverlast uitgevoerd en oplossingsrichtingen verkend, om uiteindelijk tot een uitvoeringsagenda te komen.

De uitdaging

Het doel van het Deltaplan Chemelot is om, binnen het thema wateroverlast door hevige neerslag, voor nu en in de toekomst de diensten van Sitech Services BV aan haar terreingebruikers te kunnen blijven aanbieden. Hiervoor moesten we meer inzicht krijgen in het gebied ten aanzien van wateroverlast, moesten ambities worden gedefinieerd en een maatregelpakket worden opgesteld.

Onze oplossing

Samen met de terreinbeheerder van Chemelot hebben we gekeken naar de afbakening van het studiegebied en van de projectstappen. Daarna hebben we het reeds aanwezige SOBEK-rioleringsmodel, de landgebruikskaart, de hoogtekaart en de bodemkaart omgezet naar een integraal 3Di model. Dit model is gevalideerd met de rioolbeheerder (RHDHV) en de terreinbeheerder (Sitech Services BV). Met behulp van het integrale 3Di-model hebben we veel inzicht gekregen in de gevoeligheid van het gebied ten aanzien van hevige neerslag.Hiervoor hebben we de ‘blauwe vlekken’ vertaald naar knelpunten ten aanzien van begaanbaarheid van infrastructuur irt de calamiteitenorganisatie en risico op water in fabrieken.

De resultaten van deze analyses zijn gepresenteerd aan de terreinbeheerder en -gebruikers (mn. petrochemische industrie). In deze sessies is het ambitieniveau bepaald.

Vervolgens zijn er diverse oplossingsrichtingen modelmatig verkend. Deze oplossingsrichtingen hebben betrekking op zowel de riolering als de buitenruimte. In drie stappen is een maatregelpakket opgesteld, waarmee de wateroverlast aanzienlijk kan worden verminderd. Dit alles is gedaan in nauwe samenwerking met Sitech Services BV.

Het resultaat

Met het uitvoeren van de stresstest hebben de Sitech Services BV en de terreingebruikers inzicht gekregen in de gevoeligheid van het industrieterrein Chemelot ten aanzien van hevige neerslag en de opgave die daaruit volgt. Mogelijke oplossingsrichtingen zijn getoetst aan haalbaarheid en modelmatig verkend. Dit heeft geleid tot een maatregelpakket. Het maatregelpakket zal in detail moeten worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Alle cases

Meer weten? Neem contact op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close