Khulna als Waterinclusieve Stad

Opdrachtgever
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Partners
CDR-International, Defacto Architecture & Urbanism, RoyalHaskoning DHV, Khulna University, DevConsultants and Wageningen University & Research
Jaar
2018-2019
Locatie
Khulna

Khulna is de op twee na grootste stad van Bangladesh en is één van de meest kwetsbare steden ter wereld ten aanzien van klimaatverandering. Gelegen in een complexe delta heeft de stad te maken met meerdere water-gerelateerde uitdagingen zoals stormvloed, extreem fluctuerende rivierwaterstanden, hevige regenval en verzilting. De schaarste van zoetwater and overstromingen door hevige neerslag hebben een grote impact op de infrastructuur, agricultuur, leefbaarheid en economische ontwikkeling. Het thema water heeft dus een sleutelrol in de transitie naar een bruisende stad waar men op een duurzame en veilige manier kan leven.

Binnen een consortium hebben adviseurs vanuit Nelen & Schuurmans gewerkt aan conceptuele planvorming. Het project, dat onderdeel is van het ‘Water as Leverage for Resilient Cities traject, omvatte een uitgebreide onderzoeksfase en drie ontwerp workshops. Deze workshops in Kuhlna waren cruciaal voor het verkrijgen van goede input en feedback van alle betrokken stakeholders. Zo zijn we tot een eindproduct gekomen die plannen bevat die realistisch, passend en uitvoerbaar zijn voor Khulna.

Photo credit © Cynthia van Elk | Water as Leverage

De uitdaging

De aanpak van ons multidisciplinaire team, is om water een sleutelrol te laten vervullen in het verbeteren van de sociale, economische en fysieke leefomgeving. Deze aanpak ligt in lijn met de doelen uit het Bangladesh Delta Plan dat de nadruk legt op de onderwerpen waterveiligheid, voedselzekerheid en economische ontwikkeling. De ambitie van Bangladesh is om de eerste stap te zetten in de transitie van lage lonen land naar een economie met een sterke middenklasse.

Onze oplossing

Adviseurs van Nelen & Schuurmans hebben zich binnen het multidisciplaire team gericht op de hydrologische situatie in de stad. Door gebruik te maken van 3Di modelleer software is een digitale versie van het gebied gemaakt. Binnen deze digitale maquette kunnen overstromingen worden gesimuleerd en ook de effecten van maatregelen binnen het watersysteem zijn direct zichtbaar. Met behulp van de 3Di livesite zijn interactieve workshops georganiseerd in Khulna met belangrijke stakeholders. Hieruit zijn een set aan mogelijke plannen ontstaan, zoals het omvormen van een rivierarm tot grote zoetwaterberging met daarnaast het Moyur park en nieuwe transportroutes over het water.

Het resultaat

Het Moyur park en de andere oplossingsrichtingen worden nu verder uitgewerkt tot projectvoorstellen. Samen met investeerders, bedrijven en de gemeente Khulna kunnen we nu verder aan de slag. Water as Leverage was voor ons een inspirerend programma waarbij integraal watermanagement betekend dat gestreefd wordt naar het teweeg brengen van een brede positieve maatschappelijke verandering.

Alle cases

Meer weten? Neem contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close