Klimaatbestendig Erasmus veld – Toetsing Stedenbouwkundig Ontwerp

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag & Hoogheemraadschap van Delfland
Jaar
2018
Locatie
Erasmus veld, Den Haag

Gemeente Den Haag heeft de ambitie om van Erasmus Veld de meest duurzame wijk van de gemeente te maken. Een klimaatbestendige inrichting is hier een belangrijk onderdeel van. Daarom is het stedenbouwkundig ontwerp getoetst aan eisen die gesteld worden ten aanzien van extreme neerslag. Waar nodig zijn oplossingsrichtingen gedefinieerd. Tevens is de aanpak beschreven voor Klimaatadaptief stedenbouwkundig ontwerpen.

“Ik ben er blij met de expertise en ervaring van Nelen & Schuurmans in de bouw van het hydrologisch model, maar vooral ook de kracht om inzichten vanuit het model duidelijk te communiceren.” – Projectleider gemeente Den Haag

De uitdaging

De ambitie is om van Erasmus Veld de meest duurzame wijk van Den Haag te maken. De gemeente en het hoogheemraadschap willen weten of er in het beoogde wadi- en oppervlaktewatersysteem voldoende berging is bij hevige neerslag en er geen wateroverlast optreedt. Daarnaast willen beide partijen de bevindingen van dit project bundelen in een brede aanpak ‘Klimaatadaptief stedenbouwkundig ontwerpen’.

Onze oplossing

Op basis van ontwerptekeningen in AutoCAD hebben we voor elke fase in het planproces een integraal hydrodynamisch rekenmodel gemaakt in 3Di. Integraal betekent dat het oppervlaktewatersysteem en het riolering kunnen uitwisselen met elkaar en met het maaiveld. Met het 3Di model zijn er meerdere neerslagscenario’s gesimuleerd. We hebben de modelresultaten verwerkt tot een maximale waterdieptekaart en maximale peilstijging ten opzichte van streefpeil. Voor zowel panden als wegen hebben we de gevoeligheid voor wateroverlast afgeleid. Hierdoor zijn de risico’s ten aanzien van begaanbaarheid wegen en water in panden voor de situatie in het stedenbouwkundig ontwerp in beeld gebracht. Op basis van de resultaten zijn de stedenbouwkundige ontwerpen getoetst aan de eisen die gesteld zijn ten aanzien van wateroverlast.

Met het doorlopen van de technische cases in alle stappen van het ontwerpproces is er een generiek aanpak ontwikkeld, die gemeente Den Haag en Hoogheemraadschap van Delfland kunnen gebruiken in de planvorming. Hiervoor hebben we tijdens werksessies de kennis en ervaring bij de betrokken stedenbouwkundige bureaus en medewerkers van de gemeente en het hoogheemraadschap opgehaald. De belangrijkste conclusie is om al vroeg in het planproces het ontwerp te toetsen aan de eisen voor klimaatbestendigheid.

In een workshop met alle ontwikkelende partijen konden we realtime zien wat een bepaalde regenbui voor effect had op het hele gebied en op de individuele projecten. Door dit inzichtelijk te maken werd een grote betrokkenheid gecreëerd bij alle stakeholders. Mogelijk toekomstig problemen werden heel tastbaar, dit stimuleert om vooraf na te denken over maatregelen en effecten.” – Projectleider gemeente Den Haag

Het resultaat

De uitkomst van deze studie is een klimaatbestendig stedenbouwkundig ontwerp van de wijk Erasmus Veld. De klimaatrobuustheid van het watersysteem kan met de voorgestelde oplossingsrichtingen worden verbeterd. Met de door ons ontwikkelde aanpak hebben de gemeente en het hoogheemraadschap een generieke methodiek in handen die ze kunnen gebruiken in de planvorming.

 

Alle cases

Meer weten over klimaatbestendig ontwerpen? Neem contact op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close