Ontwikkeling van een Neerslagschademodel voor Achmea

Opdrachtgever
Achmea
Jaar
2019-2020
Locatie
Nederland

Klimaatverandering vergroot de kans op extreme neerslag in Nederland wat kan leiden tot meer schade. Dit heeft ook gevolgen voor de financiële sector, zoals banken en (her)verzekeraars. Achmea wil meer inzicht in de financiële gevolgen van extreme neerslag op landelijk niveau en heeft daarom Nelen & Schuurmans gevraagd om een neerslagschademodel te onderzoeken. Binnen de opdracht zijn de technische mogelijkheden onderzocht en is het schademodel geverifieerd met behulp van geclaimde schade.

De uitdaging

Meer inzicht in financiële schade door wateroverlast is nodig, omdat een veranderend klimaat zorgt voor toenemende extreme neerslag en mogelijk meer en extremere schade. Het voorspellen van schade kent grote onzekerheden, denk aan de hoeveelheid en intensiteit van neerslag, de wijze waarop het water stroomt en het claimgedrag. De uitdaging is om met de beschikbare brondata en de technische mogelijkheden een betrouwbaar schademodel op te zetten die ondanks de onzekerheden meer inzicht geeft dan nu beschikbaar is.

Onze oplossing

Om tot een landsdekkend neerslagschademodel te komen is een integrale aanpak gehanteerd. Nelen & Schuurmans heeft hierin vier gestructureerde stappen doorlopen:

  1. Bepalen neerslagstatistiek
  2. Uitvoeren hydrologische modellering
  3. Berekenen van schade
  4. Simulaties op landelijke niveau

Figuur: Integratiestructuur van de vier hoofdelementen in het Neerslagschademodel.

Klassiek is neerslagstatistiek gericht op één specifieke locatie. Om een accuraat landelijk beeld te verkrijgen is binnen dit project de ruimtelijke neerslagspreiding meegewogen. Gecombineerd met radarbeelden stelt deze data ons in staat een aantal neerslagklassen te identificeren. Het hydrologisch modelinstrumentarium 3Di is gebruikt om een gedetailleerde vertaling te maken van neerslagklassen naar wateroverlastbeelden. Hiervoor zijn voor verschillende steden en dorpen, verdeeld over Nederland, een op maat gemaakt 3Di model doorgerekend. De hydrologische modelresultaten zijn gebruikt als input voor de schadebepaling. Deze schadebepaling is uitgevoerd met behulp van schadefuncties op basis van stochastische trekking. Door het gebruik van een uniforme nationale-gebiedsclassificatie zijn neerslagschades inzichtelijk gemaakt op landelijk niveau.

Om de bijbehorende schadefrequenties te bepalen is een aanvullende analyse uitgevoerd. De ruimtelijke en temporele spreiding van buien is door middel van een Monte-Carlo simulatie doorgerekend voor 10.000 jaar. De gestructureerde methodiek maakt het mogelijk schadebedragen en herhalingstijden te bepalen op basis van neerslagintensiteit en gebiedstype. Een afsluitende vertaling naar de verzekeringsportefeuille van Achmea bevestigt de modelresultaten en gebruikte methodiek.

Het resultaat

Met het neerslagschademodel heeft Nelen & Schuurmans een innovatieve methodiek ontwikkeld voor het bepalen van landelijke schade door neerslag. De modeluitkomsten geven eveneens een eerste inzicht in de relatie tussen neerslagintensiteit en schadeclaims. Dit heeft Achmea verder geholpen in het inzicht in de potentiële neerslagschade. Zowel voor nu als voor de toekomst waarbij rekening gehouden moet worden met klimaatverandering.

Alle cases

Meer weten over neerslagschade modellen? Neem contact met ons op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close