Riool- en Hemelwaterplan Cadier en Keer

Opdrachtgever
Gemeente Eijsden-Margraten
Jaar
2019 - 2020
Locatie
Cadier en Keer

In Cadier en Keer staat rioolvervanging op de planning. Deze werkzaamheden zijn de aanleiding om eens kritisch te kijken naar het functioneren van het bestaande gescheiden stelsel en de aansluitende hemelwaterbuffers. Vanuit het verkregen inzicht zijn tijdens een werksessie en veldbezoek met de gemeente en Waterschap Limburg mogelijke verbetermaatregelen gedefinieerd. De effectiviteit van de maatregelen hebben we in beeld gebracht met modelberekeningen. Op basis daarvan hebben we een advies opgesteld om de afvoer van het riool- en hemelwater te optimaliseren.

“De kennis en kunde die Nelen & Schuurmans toepast bij het maken van een integraal 3Di model van het plangebied, draagt er aan bij dat we een robuust afwateringssysteem kunnen realiseren, zowel ondergronds als bovengronds.” – Medewerker riolering gemeente Eijsden-Margraten

De uitdaging

Cadier en Keer ligt op een heuvel. Het hemelwater en afvalwater worden gescheiden ingezameld. Een groot deel van het hemelwater voert af naar de hemelwaterbuffers aan de randen van het dorp. De buffers worden geleegd door een gemaal dat het water uit de buffers het DWA-stelsel in pompt. Door de ligging op de top van een heuvel is het dorp behoorlijk bestand tegen hevige neerslag (T100), met slechts enkele panden waar risico op wateroverlast is.

De uitdaging was om met de voorgenomen rioolvervanging de berging en afvoer van riool- en hemelwater zowel onder- als bovengronds te verbeteren.

Onze oplossing

Om te komen tot het riool- en hemelwaterplan van Cadier en Keer hebben we samen met de gemeente en het waterschap de huidige situatie in beeld gebracht en het functioneren daarvan bepaald. Dit hebben we gedaan door berekeningen met een integraal 3Di model met hybride inloop en aanvullende analyses met de waterbalanstool

Tijdens de werksessie en het aansluitende veldbezoek zijn op basis van de modelresultaten en praktijkervaring maatregelen bedacht om de berging en afvoer te verbeteren. De maatregelen zijn opgedeeld in ondergrondse maatregelen (bijvoorbeeld verplaatsen van een gemaal of het verhogen van de infiltratiecapaciteit buffers), bovengrondse maatregelen (bijvoorbeeld verlagen van groenstroken) en maatregelen die buiten het plangebied vallen. 

De effectiviteit van (civieltechnische) maatregelen is bepaald aan de hand van aanvullende modelanalyses. Hieronder viel ook het bepalen van de benodigde buffercapaciteit voor een nieuwe hemelwaterbuffer op basis van de gestelde eisen door het waterschap. Ook zijn de mogelijkheden van de lediging van de hemelwaterbuffers, waaronder de afvoer naar het achterland, onderzocht.

Het resultaat

Het Riool- en Hemelwaterplan Cadier en Keer geeft de gemeente en het waterschap een gekwantificeerd en gedragen overzicht van ondergrondse maatregelen, bovengrondse maatregelen en maatregelen buiten het plangebied waardoor de afvoer van riool- en hemelwater wordt verbeterd. Per maatregel is een onderbouwing gegeven voor het advies.

Alle cases

Ook advies nodig over het opstellen van een riool- en hemelwaterplan? Neem contact met ons op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close