Rioolontwerp en wateradvies voor Revitalisering Giesbeek

Opdrachtgever
Gemeente Zevenaar
Jaar
2017-2018
Locatie
Giesbeek

Bij de revitalisering van de kern Giesbeek is veel aandacht uitgegaan naar klimaatadaptatie. De input van bewoners heeft hier een grote rol in gespeeld. Mede op basis van deze input hebben we een advies opgesteld voor het watersysteem en bovengrondse inrichting. Daarnaast hebben we een ontwerp gemaakt voor een gescheiden rioleringsstelsel.

De uitdaging

Het doel was tweeledig. De wateroverlastproblematiek van het gebied moest worden vermindert of opgelost door middel van een integrale analyse van de omgeving en door uitvoeringsgerichte oplossingsrichtingen te formuleren. Daarnaast moest een RWA-stelsel (infiltratieriool) en een DWA-stelsel worden ontworpen dat als basis dient voor de bestekvoorbereiding van het werk en de aanvraag van de watervergunning bij het waterschap.

Onze oplossing

Voordat we begonnen hebben we de uitgangspunten en ontwerprichtlijnen afgestemd met de gemeente. Op basis van de inbreng uit een informatiebijeenkomst met bewoners, de quick scan wateroverlast, BRP Zevenaar en beschikbare digitale informatie in Lizard hebben we een overzicht gemaakt van knelpunten, oorzaken en kansen in het projectgebied in Giesbeek met betrekking tot wateroverlast. Deze kansen zijn aanvullend op het nieuw aan te leggen rioolstelsel met voldoende afvoercapaciteit voor DWA en RWA.

Voor het omgaan met hemelwater hanteren de gemeente en het waterschap de volgorde, ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. Vasthouden wordt zoveel mogelijk gerealiseerd door de aanleg van infiltratieriolering. Als de infiltratiecapaciteit onvoldoende blijkt kan het water op straat of aangewezen infiltratieplekken worden geborgen. Doordat er zeer beperkt wordt afgewenteld op het oppervlaktewatersysteem is compenserende waterberging niet nodig.

Uit de toetsing van het opgestelde rioolontwerp, met een hydrodynamisch 3Di model, kwam naar voren dat het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen. Na het opstellen en toetsen van het rioolontwerp hebben we de gemeente geadviseerd hoe en wanneer de plannen het beste tot uitvoering kunnen worden gebracht in relatie tot het dynamische grondwatersysteem.

Het resultaat

We hebben een rioolontwerp opgesteld en getoetst aan de gestelde eisen van de gemeente. Daarnaast hebben we de meeste kansrijke locaties voor waterberging in beeld gebracht en een advies opgesteld met aandachtspunten om rekening mee te houden in de uitvoering.

Alle cases

Ook een rioolontwerp laten opstellen? Neem contact met ons op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close