SMARTseeds

Opdrachtgever
ICCO
Partners
East-West Seed Indonesia (EWINDO), IPB, ITC, Akvo
Jaar
2016
Locatie
Indonesië

SMARTseeds levert een informatiedienst aan meer dan 40.000 groentetelers in Indonesië. Via de Sipindo smartphone-app krijgen de boeren landbouwadviezen om de gewasproductie te verbeteren. De verbeterde productie draagt bij aan de voedselzekerheid en het levensonderhoud van kleine boeren in de regio.

In SMARTseeds bieden wij informatieservices aan lokale boeren, met onder andere aanbevelingen voor gewasplanning, irrigatie- en bemestingsadvies en marktinformatie. Het Lizard-platform verzorgt de onderliggende geodata technologie. In het platform zijn verschillende databronnen geïntegreerd. Deze variëren van satellietgegevens, weers- en klimaatvoorspellingen tot nutriëntenkaarten en veldgegevens. Met behulp van de ontwikkelde Sipindo smartphone app kunnen lokale boeren de kwaliteit en kwantiteit van hun opbrengst verhogen.

De uitdaging

Real-time en locatie specifieke informatie kan groentetelers enorm helpen in hun dagelijkse activiteiten. Nauwkeurige informatie over water, bodem en weer maakt een efficiënter gewasbeheer mogelijk op gebieden als bemesting, irrigatie en ziektebestrijding. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om geodata en satellietinformatie te gebruiken om gebruiksvriendelijke smartphone-apps te gebruiken. In SMARTseeds hebben we deze uitdaging opgelost door de Sipindo-app van onze klant EWINDO van input te voorzien met informatiediensten die zijn ontwikkeld in ons Lizard-platform. Door dezelfde technologie te gebruiken voor business intelligence, zijn de nodige businessmodel gecreëerd om de informatieservices op lange termijn in stand te houden.

Onze oplossing

Wij leveren de belangrijkste technologie die het mogelijk maakt om tijd- en locatie specifiek advies aan boeren te geven. We integreren de verzamelde gegevens van onze consortiumpartners in het Lizard-datawarehouse en analyseplatform. Hierin worden de data gecombineerd, verwerkt en ontsloten. De gegevens omvatten:

  • Landgebruik en gewaskaarten
  • Bodemgeschiktheid
  • Nutriëntenbehoefte per gewas
  • Weersvoorspellingen
  • Klimaatomstandigheden
  • Bodemvochtgegevens

Ook biedt de Sipindo-app Good Agricultural Practices (GAP) om de teelt van gewassen te optimaliseren. We zorgen ervoor dat het actuele advies aanwezig is en wordt geleverd aan de Spindo app. Het bevat aanbevelingen voor gewasplanning, irrigatie en bemestingsadvies en marktinformatie. Daarmee ondersteunt de informatieservice lokale boeren bij het verbeteren van hun landbouw.

Het resultaat

Aan het begin van 2020 kregen al 40.000 lokale boeren tot onze informatiesevices via de Sipindo-app. Deze app wordt door EWINDO onderhouden om de duurzaamheid van de service te waarborgen. Zo dragen we bij aan het verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van groente gewassen van telers op lange termijn.

Alle cases

Meer weten? Neem contact met ons op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close