Stresstest Twents Waternet

Opdrachtgever
Twents waternet
Partners
Planterra
Jaar
2019
Locatie
Enschede

Nelen & Schuurmans ondersteunde en faciliteerde de regionale stresstest klimaatadaptatie voor Twents waternet: de samenwerkende gemeenten van Twente, waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. De opdracht bestond uit drie componenten: het begeleiden van het proces, het genereren van kaartbeelden (hitte, droogte, neerslag, overstromingen) en het communiceren van deze kaartbeelden via een online klimaatatlas en storymap.

De uitdaging

De regio Twente pakt de klimaatstresstest gezamenlijk op binnen Twents waternet. De uitdaging zat daarom vooral in de afstemming tussen alle 16 betrokken partijen en de grootte van het gebied en daarmee samenhangend de hydrodynamische (3Di) modellen en databestanden. De wensen en behoeften van de betrokken partijen zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zodat er een gebiedsbrede aanpak kan komen om de regio klimaatbestendig te maken.

Onze oplossing

Binnen de opdracht zijn werkbezoeken uitgevoerd bij alle partners van Twents waternet. Tijdens deze bezoeken zijn verwachtingen over het project uitgesproken, en waar nodig bijgestuurd. Bij de overleggen waren onder andere beleidsadviseurs voor beheer, ruimtelijke ordening en duurzaamheid aanwezig. Dit leverde een diverse set aan benoemde kansen en bedreigingen. Sommige kansen en bedreigingen werden door meerdere partners benoemd; dit werd zichtbaar in een ‘wordcloud’. Tijdens de werkbezoeken is ook per partner geïnventariseerd wat voor Twente belangrijke functies zijn om te beschermen. Dit leverde in een vroeg stadium focus voor de klimaateffectkaarten. De belangrijkste keuzes zijn gevisualiseerd in een laagdrempelig Startdocument; ook gemakkelijk te delen met bestuurders of nog niet betrokken collega’s.

Het Startdocument is uitgewerkt in technische uitgangspunten. Met de Twents waternet partners is gezamenlijk overeenstemming gezocht over deze uitgangspunten. Daarna is de wateroverlast bij hoosbuien en langdurige neerslag voor geheel Twente doorgerekend, is een hittebeeld (met PET analyse) opgesteld en zijn aanvullende kaartmaterialen verzameld. Een online atlas is ingericht, en een storymap om de verhalen van Twente te vertellen.

Deze resultaten ontsloten in de online Klimaatatlas, te bekijken via twn.klimaatatlas.net

 

Het resultaat

Voor dit project zijn bruikbare klimaatstresskaarten opgeleverd die een breed scala van klimaateffecten beslaan. Deze kaarten vormen de basis vormen voor zowel de regionale als lokale risicodialogen. De klimaatatlas en de storymap ‘Verhalen over een veranderend klimaat in Twente‘ zijn goede hulpmiddelen om het gesprek te kunnen voeren.

“Nelen & Schuurmans heeft samen met adviesbureau Planterra op goede wijze invulling gegeven aan de uitvraag van het Twents waternet om de juiste keuzes te maken omtrent inhoud, scope en reikwijdte van de stresstesten. Bestaande gegevens van de verschillende partners, te samen met eigen berekeningen en analyses zijn op prima wijze geïntegreerd. De samenwerking verliep naar alle partners op een heel prettige wijze in een open houding.”

Rik Meijer, ambtelijk voorzitter Twents Waternet

Alle cases

Ook een regionale stresstest of risicodialoog uitvoeren? Neem contact met ons op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close