Stresstest Waterschap – Hoogheemraadschap van Rijnland

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap van Rijnland
Jaar
2017
Locatie
Rijnland

In het kader van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie had het Hoogheemraadschap van Rijnland de wens om de klimaatopgaven goed in beeld te krijgen. Om deze vraag te beantwoorden zijn klimaatkaarten opgesteld die de gevolgen van hevige neerslag, hitte, kwetsbare panden en infrastructuur weergeven.

De uitdaging

De uitdaging binnen dit project was om binnen korte tijd voor een groot gebied de klimaatopgaven op hoog detailniveau inzichtelijk te maken. De juiste informatie vanuit het waterschap en medewerkers vanuit de 28 inliggende gemeenten moest bij elkaar gebracht worden.

Onze oplossing

De klimaatatlas geeft het Hoogheemraadschap van Rijnland de mogelijkheid de partners in het beheergebied te ondersteunen bij het in beeld brengen van de klimaatopgaven in het kader van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. De klimaatkaarten zijn gemaakt op basis van een gedetailleerde maaiveldberekening van wateroverlast in stedelijk gebied met het modelinstrumentarium 3Di. De wateroverlastkaart laat op een resolutie van 0,25 m2 zien waar water op maaiveld optreedt bij een hevige regenbui van 100 mm in 2 uur. De resultaten zijn gebaseerd op hydrodynamische 3Di-maaiveldmodellen van de stedelijke gebieden (zie ook 3Di). Het maaiveldverloop is afgeleid uit de recent ingevlogen AHN3 en infiltratiewaarden zijn afgeleid uit de samengestelde landgebruikskaart en bodemkaart. Zowel gemeenten als het Hoogheemraadschap kunnen deze detailmodellen gebruiken en verder uitbreiden door bijvoorbeeld hun riolering toe te voegen. De begaanbaarheidskaart laat zien welke wegen bij hevige neerslag begaanbaar blijven voor personenauto’s en welke begaanbaar blijven voor calamiteitenverkeer zoals ambulances en brandweer. In de kaart is onderscheid gemaakt tussen hoofdroutes en lokale routes. De kaart is opgebouwd vanuit de wateroverlastkaart en een samengestelde wegennetwerkkaart (o.a. Nationaal Wegenbestand). Naast bovenstaande kaarten zijn kaarten als hittestress, hoogte en landgebruik ontsloten.

Het resultaat

Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn voor 28 gemeenten de wateroverlast en wegbegaanbaarheid gedetailleerd in beeld gebracht en gebundeld in de digitale Klimaatatlas: rijnland.klimaatatlas.net. Door een gedetailleerde bepaling van de knelpunten kunnen gemeenten en het waterschap hun klimaatadaptatiestrategie concreet maken en kunnen zij ook andere partijen zoals bewoners, bedrijven en belangengroepen betrekken bij de probleemanalyse en mogelijke oplossingen.

Alle cases

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close