Texel Off-Grid – LOGiC Dashboard

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Partners
Gemeente Texel, Deltares, PWN, Liander, TexelEnergie
Jaar
2018-2019
Locatie
Texel

Nederland wil verduurzamen en de waterschappen streven om in 2025 klimaatneutraal te zijn. Op Texel is de ambitie om het energieaanbod en de vraag naar duurzame energie volledig in balans te brengen. Met het project Texel Off-Grid zet Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de stap om alle objecten in het oppervlaktewater, riolering en zuivering op zelfopgewekte energie te laten draaien.

De uitdaging

Op 17 mei 2017 heeft het bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een ambitieus Klimaat- en energieprogramma vastgesteld en daarmee streeft HHNK, net als andere overheden, er naar in 2025 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat alle benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. In 2020 zal dit minimaal 40% zijn. Daarnaast zet HHNK in op een energiebesparing van 30% ten opzichte van 2005.

Organisaties zijn afgelopen jaren vele initiatieven gestart om de opwek van duurzame energie te verhogen. Een groot aantal zonneparken zijn geïnstalleerd om zonne-energie op te wekken. Echter wordt vaak geen rekening gehouden met de afname van energie. Door een ‘scheve’ productie van energie over de dag mag ook zeker de afname niet vergeten worden.

HHNK heeft zichzelf als doel gesteld om de objecten van het hoogheemraadschap in het oppervlaktewater, riolering en de zuivering aan te sturen op zelfopgewekte energie. Daarbij moeten ten allen tijden de waterbeheertaken gegarandeerd zijn. De energie wordt opgewekt met een zonnepark en een batterij is inzetbaar als tijdelijke opslag van duurzame energie.

Onze oplossing

Dit project bouwt voort op de onderzoeksresultaten uit JIP Slim Malen. In dit onderzoek is de RTC-Tools toolbox ontwikkeld. Met deze toolbox kun je onder andere de optimale aansturing berekenen op basis van neerslag-afvoer, buitenwaterstander, energiesignalen en alles binnen de gestelde marges van het waterbeheer. Het LOGiC Texel systeem bouwt daarop voort en optimaliseert het energieverbruik van de rioolgemalen, zuivering en de poldergemalen op basis van energieopbrengst en slimme inzet van een batterij.

De optimalisatie van het energieverbruik mag zolang de waterbeheertaken; schoon, veilig en voldoende water, gegarandeerd zijn. Inzichten in de wateraanvoer en waterverdeling op Texel wordt berekend met een integraal 3Di model. Dit model simuleert zowel het stedelijke als het landelijke gebied. Het LOGiC systeem, gebaseerd op Delft-FEWS, start automatisch 3Di simulaties in de cloud en ontvangt de resultaten terug. De 3Di API verzorgt hierbij de gegevensstromen van invoer- en uitvoergegevens.

Het resultaat

Het LOGiC systeem is geimplementeerd op Texel, we hebben de werking van het systeem inzichtelijk gemaakt via een online dashboard. In het dashboard is de energie controle schematisch weergegeven, maar ook meer detail data ontsloten zoals: de neerslag voorspelling, tijdserie data van gemalen, voorspelling van zonkracht en een historisch overzicht van energiestromen. Bekijk het dashboard via https://logic.lizard.net/dashboard

Alle cases

Ook ondersteuning nodig om alle objecten in het watersysteem klimaatneutraal te laten draaien? Neem contact met ons op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close