Waterinformatieportaal Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Opdrachtgever
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Jaar
2008 - nu
Locatie
Beheergebied Hollands Noorderkwartier

Als één van de launching customers is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier sinds het voorjaar van 2008 gebruiker van één van de eerste online waterinformatieportalen die meetgegevens uit bronsystemen laagdrempelig en online beschikbaar maakt aan een brede groep van gebruikers. Door de jaren heen is de rol van Lizard en omvang van de data gegroeid door de toenemende informatiebehoefte vanuit het vakgebied.

De uitdaging

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier had de uitdaging om informatie op het gebied van oppervlaktewater, de waterketen en grondwater zowel intern als extern beschikbaar te maken aan een brede groep van gebruikers. Daarbij groeide de informatiebehoefte van een grafiek op de kaart naar informatieservices.

Onze oplossing

Oorspronkelijk wordt Lizard ingezet als dataportaal voor de uitwisseling van gegevens met haar gemeenten. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier verzorgt de monitoring en ontsluiting van rioolmeetpunten. Beleidsmedewerkers bij gemeenten raadplegen de informatie via het Lizard portaal. Door de laagdrempeligheid van het portaal is de informatiebehoefte gegroeid. Bijvoorbeeld binnen het oppervlaktewaterdomein ontvangt een groep van 50 peilbeheerders sinds 2014 wekelijks een rapportage met een evaluatie van het peilbeheer. Een BI-tool evalueert het operationele peilbeheer en Lizard verstuurt automatisch een rapportage per email. Daarnaast monitoren sinds 2017 de dijkbeheerders of grondwaterstanden in dijken niet te laag staan.

De informatiebehoefte vanuit het werkveld heeft het type data en de hoeveelheid sterk doen toenemen. Lizard synchroniseert automatisch en real-time data vanuit verschillende bronsystemen. Vanuit de PA systemen WinCC OA, TMX en I-REAL ontsluit Lizard meetgegevens. Deze gegevens worden gevalideerd aangeleverd en opslagen. Naast meetgegevens worden assets en metadata automatisch geactualiseerd in Lizard. Vanuit de geo-informatievoorziening DAMO en het geotechnisch archief synchroniseren zowel nieuwe locaties als updates van metadata van bestaande locaties.

Naast het beschikbaar maken van informatie op de kaart is de functie van Lizard door de jaren uitgebreid tot een datawarehouse. Op basis van een gedistribueerde database en een uitgebreide interface (RESTFull-API) is het eenvoudig om met simpele vragen data op te halen en te gebruiken in een intelligentie-omgeving. Een voorbeeld van een toepassing is de signalering op rioolvreemdwater. Een machine learning model verzamelt alle benodigde data op basis van het bemalingsgebied. Het model signaleert of metingen van verpompte volumes van rioolgemalen trending vertonen. Indien meting en model van elkaar afwijking dan geeft dit een indicatie op lekkage.

Het resultaat

Op dit moment bevat Lizard van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ruim 500 miljoen registraties over het oppervlaktewater, energie, de waterketen en grondwater en is het klaar voor groei. Want met de komst van bijvoorbeeld de omgevingswet, maar ook de ontwikkeling van nieuwe algoritmen zullen meer verschillende databronnen met elkaar gecombineerd en verwerkt worden om tot nieuwe integrale inzichten te komen. Inzichten die het beheer van de watersystemen, waterkwaliteit en waterveiligheid beter en efficiënter maken.

Alle cases

Meer weten? Neem contact op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close