SBIR – Bodemdaling landelijk gebied

Opdrachtgever
Waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat en Netherlands Space Office
Partners
SkyGeo, HydroLogic
Jaar
2019
Locatie
Nederland

De zakking van de Nederlandse bodem kan volgens het Planbureau voor de Leefomgeving tot maatschappelijke kosten van 25 miljard euro leiden. Echter blijken vragen, zoals “Hoe snel zakt de bodem?”, “Waar vindt de snelste daling plaats?” en “Hoe kunnen we bodemdaling effectief tegengaan?”, nog moeilijk te beantwoorden. De Bodemdaling Informatie Service BODIS biedt handvaten voor het beantwoorden van deze vragen. BODIS levert hoogwaardige informatie en kennis en assisteert beleidsmakers, hydrologen en andere specialisten bij het maken van doelgerichte keuzes over bodemdaling.

De uitdaging

Het monitoren van de zakkende bodem is niet evident. In stedelijk gebied kan de daling met satellieten nauwkeurig gevolgd worden. In landelijk gebied is dit gecompliceerder door het ontbreken van verhard oppervlak. Hierdoor zijn er onvoldoende verharde referentiepunten om enkel met satellieten de daling te meten. Hoewel er een groot maatschappelijk belang voor goede informatie over bodemdaling is, blijft de informatievoorziening achter.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland schreef een SBIR-traject uit in opdracht van provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat om een service te ontwikkelen die ook op landelijk gebied nauwkeurige bodemdalingsinformatie levert. Samen met HydroLogic en SkyGeo zijn wij deze uitdaging aangegaan. 

Onze oplossing

Binnen het SBIR traject hebben wij de Bodemdaling Informatie Service BODIS ontwikkeld. BODIS geeft gebruikers de best beschikbare informatie over de verplaatsingen van de ondergrond. Door slimme combinatie van satellietbeelden, modellen en geodata maken we een kaart die de bodemdaling op hoge resolutie toont.

Naast nauwkeurige informatie over de bodemdaling beschikt BODIS ook over slimme afgeleide informatieproducten. Deze producten geven de gebruiker gedetailleerd inzicht in de gevolgen van bodemdaling en bieden direct een handvat voor het nemen van maatregelen. Zo bevat BODIS informatie over de relatie tussen bodemdaling en peilbeheer én brengen we in kaart wat de bijdrage van bodemdaling is op de uitstoot van broeikasgassen. 

BODIS wordt gebruiksvriendelijk ontsloten op een manier die aansluit bij elk type gebruiker. Alle informatie van BODIS is zichtbaar in online portals en dashboards. Daarnaast zijn alle BODIS producten ook te benaderen via een API, die gebruik maakt van de Digitale Delta principes. 

Het resultaat

Het SBIR traject is afgerond, zowel de technische als de economische haalbaarheid van BODIS zijn aangetoond. De kennis die is opgedaan zetten wij in om op aanvraag gedetailleerde bodemdalingsinformatie te leveren. Wil je weten hoe BODIS in jouw bodemdalingsvraagstukken kan worden ingezet? 

Alle cases

Neem dan contact met ons op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close