WADIM: Veranderdetectie Watersysteem

Opdrachtgever
RVO
Partners
NEO
Jaar
2020-2021
Locatie
Nederland

De wereld is continu in verandering, zo ook het watersysteem. Nelen & Schuurmans heeft samen met NEO een informatieservice voor Nederlandse waterbeheerders ontwikkeld voor het opsporen van veranderingen in het watersysteem en rondom keringen. “Watersystems Detection Identification and Monitoring” (WADIM) is een innovatieve informatiedienst die onder andere gebruik maakt van satellietdata en GIS-analyses om veranderingen op te sporen en te rapporteren. Voorbeelden van dergelijke veranderingen zijn wijzigingen aan kunstwerken of aan het watergangprofiel. De service geeft waterbeheerders cruciale informatie voor het bepalen van beleid, opstellen van watergebiedsplannen, uitvoeren van watersysteemanalyses, beheer en handhaving.

De uitdaging

Het bijhouden van de actuele staat van het watersysteem is belangrijk, maar in de praktijk lastig. Veldbezoek is noodzakelijk doordat veranderingen soms zonder toestemming van autoriteiten worden uitgevoerd.

Die veranderingen hebben echter wel effect op het functioneren van het watersysteem. Ze kunnen leiden tot bijvoorbeeld verminderde afvoer door begroeiing of juist tot versnelde afvoer door nieuwe verharding, maar ook tot onrealistische waterpeilen in een rekenmodel vanwege een onbekende stuw. Het waterbeheer heeft om tal van redenen enorm veel baat bij complete, relevante en actuele data. Deze is in het bijzonder relevant voor waterschappen en Rijkswaterstaat en hun hydrologen, geospecialisten, en toezichthouders.

Voorbeelden van veranderingen die wij monitoren zijn:

  • De aanleg van nieuwe wateren
  • De afkalving en sedimentatie van kribben en oevers
  • Ontbrekende kunstwerken
  • Vergroening
  • Verharding

Onze oplossing

Nelen & Schuurmans en NEO hebben een geautomatiseerde online informatiedienst ontwikkeld waarmee waterbeheerders ten minste elke twee maanden inzicht krijgen in de plaatsgevonden veranderingen aan en in de omgeving van waterlopen en -keringen. Deze informatieservice is ontwikkeld binnen het SBIR-traject van de RVO in opdracht van Netherlands Space Office.

Het opsporen van de veranderingen gebeurt aan de hand van kunstmatige intellegentie en data-analyse. Remote sensing data, publieke data en assetmanagement systemen vormen de brondata van deze informatieservice. De gesignaleerde veranderingen worden vertaald naar specifieke werkinstructies voor de waterbeheerder. In een overzichtelijk dashboard worden de gevonden veranderingen weergegeven samen met werkinstructies om direct actie te nemen. Indien een veldbezoek plaatsvindt, kan de uitkomst daarvan gebruikt worden als trainingsdata voor verdere verbetering van de algoritmes. Daardoor wordt de service beter na elk veldbezoek. Samen met waterbeheerders in heel Nederland kunnen we op deze manier een product creëren van een steeds hogere kwaliteit.

De resultaten worden gepresenteerd in een dashboard, wat het mogelijk maakt om op een gebruiksvriendelijke wijze de data in te zien. Het systeem maakt gebruik van onze innovatie DataChecker en online datawarehouse Lizard. Met het geodata platform Lizard worden de data automatisch ontsloten middels een eigen API. De API maakt het ook mogelijk de data te integreren in eigen informatiesystemen en webportalen van de waterschappen en Rijkswaterstaat.

Het resultaat

De WADIM-informatiedienst is een geautomatiseerde online service waarmee waterbeheerders actueel inzicht krijgen in de plaatsgevonden veranderingen aan en in de omgeving van waterlopen en -keringen. De gevonden veranderingen worden in een overzichtelijk dashboard weergegeven, samen met werkinstructies om direct actie te ondernemen. Wij verzekeren een naadloze aansluiting op de systemen van de gebruiker via API’s.

Alle cases

Meer weten over automatische veranderdetectie? Neem contact met ons op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close