Het data science team draagt met het toepassen van data science analyses en implementeren van informatieproducten bij aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Samen met u richten we ons op domeinoverstijgende vraagstukken gerelateerd aan de waterketen, zoals: waterkwaliteit, watersysteem, asset- en energiemanagement, overstromingsrisico’s en klimaatadaptatie. Door data uit deze werkvelden te combineren helpen we u om nieuwe inzichten te krijgen en processen te optimaliseren.

Ons data science team is cross-functioneel opgebouwd, met teamleden uit het consultancy en IT werkveld. Deze teamsamenstelling zorgt voor een efficiënte, snelle en begripvolle samenwerking. Het enthousiasme voor het werken met data is wat ons bind. De bundeling van disciplines stelt ons in staat om elke uitdaging op te lossen. Concreet bestaat ons team uit de volgende specialisten:

  • Data scientists – hebben domeinkennis en weten welke methodiek het best uw uitdaging op kan lossen en kunnen informatie begrijpbaar presenteren in een informatie product.
  • Data engineers – hebben kennis over het inirchten van datastromen voor het operationaliseren van informatieproducten.
  • Solutions architects – hebben kennis over welke methodieken het best werken binnen verschillende organisaties en applicatielandschappen.

Cases

Operationele sturing Boezem en Polders – BOSBO 3.0

Het oppervlaktewatersysteem van het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt aangestuurd door watersysteembeheerders in het veld en door een zestal waterpeilbeheerders op kantoor. Hierbij wordt gestreefd naar een zo gelijkmatig mogelijk waterpeil, of het nu hard regent of dat het al een hele tijd droog is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuw softwaresysteem voor de operationele sturing van de het oppervlaktewater: BOSBO3.0.

Lees meer

Machine learning toegepast op de toevoer van afvalwater

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil klimaatneutraal haar objecten aansturen en is daarom in 2018 gestart met een proeftuin op het eiland Texel. De rioolwaterzuivering Everstekoog is de grootste afnemer van elektriciteit, om deze energieneutraal te laten draaien is een goede verwachting van het afvalwater nodig. Hiervoor hebben we machine learning toegepast.

Lees meer

Het opstellen van een lean-business case

Stap 1

Hypothese, doel en doelgroep

Samen bespreken we uw informatiebehoefte en hypothese. We stellen een doel vast dat verbonden is aan de hypothese en welke indicatoren u daarvoor op het oog heeft. Ook bespreken we de beoogde doelgroep die de informatie gaat gebruiken in het werkproces.

Stap 2

Scope en lijst
van eisen

Samen stellen we de scope van het informatieproduct vast. Aan welke informatiebehoefte moet het product minimaal voldoen om bruikbaar te zijn?

Stap 3

Data- & methode-onderzoek

Samen bespreken we welke databronnen u tot uw beschikking heeft. Daarna gaat ons team van data scientists een onderzoek doen naar de bruikbaarheid van de databron en welke data science technieken het meest geschikt zijn om de benodigde informatie af te leiden uit de beschikbare data.

Stap 4

Opstellen van de lean business case

Samen met u stellen we de lean business case waarin de kosten en baten worden afgewogen. We geven een advies en op basis van de lean business case volgt er een go/no-go moment om uw informatievraagstuk verder uit te werken.

Klaar om data science in de praktijk te brengen?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close