De businessunit waterveiligheid en overlast draagt bij aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving, door het beschikbaar maken van de beste informatie over overstromingsrisico’s en wateroverlast. De combinatie van IT- en inhoudelijke kennis van waterbeheer, keringen en crisismanagement maakt ons een betrouwbare partner voor waterschappen, rijksoverheden en steden. Door samenwerking met andere adviesbureaus, kennisinstellingen en technologie partners leveren we pragmatische oplossingen op complexe vraagstukken.

Visie

Op nationaal niveau is er meer aandacht nodig voor crisismanagement en risicocommunicatie. De informatievoorziening moet beter, zelfredzaamheid onder burgers moet vergroot worden en er moet meer ruimte komen voor innovaties. De stresstesten en risico dialogen vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie biedt kansen om hier versnelling in te brengen.

Op internationaal niveau staat onze technologie centraal. We bieden belangrijke inzichten door middel van het in kaart brengen en digitaal ontsluiten van overstromingsrisico’s en leveren diensten zoals het bouwen en inrichten van flood early warning systemen.

Onze diensten

Crisismanagement en ruimtelijke adaptatie

Als inhoudelijk expert geven we pragmatische invulling aan uitdagingen binnen het crisismanagement en ruimtelijke adaptatie. Hiermee dragen wij bij aan een weerbare samenleving tegen overstromingen en wateroverlast.

Waterkeringen

Met de best beschikbare informatie zorgen wij binnen de sector waterkeringen het beste inzicht voor een effectievere waterkeringszorg.

Het inwinnen of dataminen van nieuwe informatie en het beschikbaar maken van deze informatie zal bijdragen aan dit doel.

Regionaal Waterbeheer

Met behulp van watersysteemkennis wordt inzicht gegeven in de effectiviteit van het regionaal watersysteem. Watersysteem analyses staan daarbij aan de basis, aangevuld met informatie uit het hydrologisch reken instrumentarium 3Di.

International Flood Risk Management

Binnen ‘International Flood Risk Management’ wordt wereldwijd advies gegeven over overstromingsrisico’s. Met de combinatie van onze watersysteemkennis en producten (3Di en Lizard) zorgen we wereldwijd voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Cases

SBIR – Bodemdaling landelijk gebied

Binnen het SBIR traject ontwikkelen wij samen met SkyGeo en HydroLogic de bodemdaling informatieservice BODIS. Door op een slimme manier satellietdata met modellen en andere geodata te combineren monitoren we hiermee de bodemdaling in landelijk gebied.

Lees meer

Compenserende bergingstool

In Noord-Holland vinden op grote schaal ruimtelijke ontwikkelingen plaats. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil voorkomen dat daarbij de kwetsbaarheid voor wateroverlast toeneemt. Om ook in de toekomst voldoende waterberging te behouden is het beleid om hydrologisch neutraal te ontwikkelen uitgebreid en een tool ontwikkeld om vergunningsaanvragen te toetsen.

Lees meer

Weten hoe we uw organisatie vooruit kunnen helpen? Neem contact met ons op.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
close