Smart Watermanagement – Information Dashboards IJsselmeer

Client
Rijkswaterstaat
Year
2018-2019
Location
IJsselmeer area and East-NL

Hoe kunnen we het oppervlaktewater in Nederland nog slimmer verdelen? Die vraag staat centraal bij Slim Watermanagement. Bij Slim Watermanagement werken 10 waterschappen, Rijkswaterstaat en Nelen & Schuurmans intensief samen aan het verbeteren van het operationeel waterbeheer. Het doel is om wateroverlast en -tekort zo lang mogelijk uit te stellen en zo mogelijk te voorkomen. Met het IJG en ZON informatie dashboard wordt het watersysteem beter gemonitord en kunnen beter besluiten genomen worden.

Source header image: Studio Ilva for Rijkswaterstaat.

The challenge

Zoveel mensen, zoveel wensen. Het doel van het informatiescherm IJG en is om gezamenlijk inzicht te krijgen en actueel beeld te vormen van het watersysteem van het IJsselmeergebied en Oost-Nederland. De uitdaging in dit project was drieledig:

  • Welke informatiebehoefte is er?
  • Hoe gaan we deze presenteren in het informatiescherm en
  • Wat is er voor nodig om de data van al deze organisaties te verzamelen?

Our solution

Het informatiescherm IJG en ZON is powered by Lizard. De opslag en beheer van data gebeurt in onze Lizard-back end en het presenteren van de informatie in het Dashboard. Tijdens het project zijn drie informatieproducten ontwikkeld:

  • Weergave van de actuele toestand
  • Waterbalansen van het IJsselmeergebied en Twentekanaal
  • Operationeel Flexibel Peilbeheer

Om alle verzamelde data om te zetten naar de gewenste informatie, worden onder de motorkap een groot aantal berekeningen uitgevoerd.

The outcome

In de afgelopen twee jaar is het informatiescherm ontwikkeld, verbeterd en uitgegroeid tot een tool die door waterbeheerders gebruikt wordt tijdens Regionale Droogte overleggen. De ontwikkeling staat echter niet stil. In 2020 worden de resultaten van de Wateverdelingstool gekoppeld aan het informatieschermen en wordt gekeken naar uitbreiding van de informatieschermen.

“Tijdens de samenwerking heb ik ervaren wat voor vakmensen er werken bij Nelen & Schuurmans. Conceptuele flexibiliteit, buiten de kaders denkend en natuurlijk hands-on mentaliteit” – Marcel Kotte (advisor at Rijkswaterstaat)

All cases

Want to know how we can help you? Contact us now!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
close