Stresstest Infrastructure – Province Noord-Holland

Client
Provincie Noord-Holland
Partners
Movares
Year
2019
Location
Haarlem

Om de effecten van klimaatverandering op de provinciale infrastructuur van de Provincie in kaart te brengen hebben we een klimaatstresstest uitgevoerd. Met de uitkomsten hiervan hebben we daarna de risicodialogen met externe partijen gefaciliteerd. Hierbij hebben externe partijen een ‘speed-date’ gehad om elkaar te vinden op het gebied van klimaatadaptatie en is een kosten-baten scan uitgevoerd.

The challenge

Klimaatverandering treft ons allemaal. De effecten hiervan zijn nu al voelbaar. De Provincie Noord-Holland zet al langer in op verankering van duurzaamheid in het beheer en onderhoud van haar infrastructuur. Hiervoor is het essentieel om in beeld te krijgen hoe klimaatverandering de provinciale infrastructuur kan beïnvloeden. Hierna kan het gesprek worden aangegaan met externe partijen.

Our solution

We hebben de klimaatstresstest uitgevoerd voor vier hoofdthema’s: Wateroverlast, Droogte, Hitte en Overstromingen. Behalve deze ‘standaard’ klimaatthema’s hebben we de thema’s Bodemdaling (sterk gelinkt aan droogte) en Storm hieraan toegevoegd. 

Binnen deze stresstest hebben we gebruik gemaakt van data van de provincie, openbare data en onze eigen data. Zo hebben we om de effecten van wateroverlast bij extreme neerslag in beeld te brengen een hydrodynamisch model (3Di) gemaakt voor alle provinciale wegen. 

Om deze kaarten makkelijk te kunnen delen met anderen hebben we een online klimaatatlas ingericht (https://noord-holland.klimaatatlas.net/). Hiermee kun je niet alleen losse kaarten bekijken, maar ook relevante kaarten combineren. Dit kan weer hele nieuwe inzichten geven. een voorbeeld hiervan is de begaanbaarheid van wegen bij extreme neerslag combineren met locaties van hulpdiensten. Deze informatie helpt met het prioriteren van kansen en knelpunten.

Deze online kaarten hebben we daarna gebruikt voor meerdere risicodialogen met zowel medewerkers van de provincie als externe partijen zoals het waterschap en veiligheidsregio’s. Hierin hebben we gezamenlijk gekeken welke kansen en knelpunten prioriteit verdienen. Daarnaast hebben partijen middels een speed-date sessie elkaar gevonden om concreet op deze punten in te haken.

The outcome

Voor dit project hebben we een klimaatatlas voor de Provincie Noord-Holland ingericht met het oog op de provinciale infrastructuur. De risicodialogen waren geslaagd. Er was veel enthousiasme om gezamenlijk kansen te benutten en knelpunten aan te pakken. Met name de gezamenlijk opgesteld kosten-baten scan geeft inzicht in welke kansen als eerste te benutten.

All cases

Contact us

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
close