Wastewater Treatment Information System Hollandse Delta

Client
Waterschap Hollandse Delta
Partners
Xylem
Year
2019
Location
Goeree-Overflakkee and Voorne-Putten

Een kwalitatief goede afvalwaterketen draagt bij aan het verminderen van de kosten en kwetsbaarheid van deze infrastructuur. Hiervoor is inzicht in het functioneren van de afvalwaterketen nodig. Dit inzicht kan verkregen worden uit de combinatie tussen mens, model en meting.

Het waterschap en de inliggende gemeenten werken steeds meer samen op het gebied van meten, modelleren en monitoren in de afvalwaterketen. Hiervoor worden data en informatie gedeeld en worden gezamenlijke rapportages opgesteld.

The challenge

Elke gemeente heeft zijn eigen telemetriesysteem en eigen methodes van het verzamelen van meetinformatie. Het verzamelen van de verschillende soorten meetdata en het standaardiseren daarvan is een grote uitdaging.

Our solution

Nelen & Schuurmans heeft een waterinformatiesysteem, gemaakt met Delft-FEWS, geimplementeerd bij het waterschap. Daarin worden zowel meteorologische informatie, metingen van het oppervlaktewatersysteem en de afvalwaterketen in verzameld. Voor de datauitwisseling met de gemeenten is samen met Xylem een webservice ontwikkeld die gebruikt wordt door onder andere de gemeente Goeree-Overflakkee en de gemeentes op Voorne-Putten.

Voor de gemeente Goeree-Overflakkee worden naast de metingen ook de modelresultaten gepresenteerd, gebruik makend van de actuele neerslag. Hiermee kan het inzicht in de afvalwaterketen worden verbeterd en kunnen afwijkingen worden gedetecteerd.

De gemeenten op Voorne-Putten, Nissewaard, Brielle en Westvoorne, zijn in 2019 een samenwerking aangegaan om meetinformatie met het waterschap uit te wisselen. Hierbij krijgen de gemeenten ook actueel inzicht in de gevallen neerslag.

The outcome

Het waterinformatiesysteem met daarin de data van zowel het waterschap als de gemeenten, wordt gebruikt voor de optimalisatie van het watersysteem. Hierbij zijn er mogelijkheden voor trendanalyse/signalering en operationele sturing.

All cases

Want to know how we can help you? Contact us now!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
close