Slim Malen wordt de nieuwe standaard

25 november 2020

Na de rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn de gemalen de grootste energiegebruikers van de waterschappen. Toepassing van ‘Slim Malen’ kan daar naar schatting 20 procent vanaf halen en tegelijkertijd flexibiliteit bieden aan de electriciteitsmarkt. Zo kunnen waterschappen ook een rol spelen in de energietransitie. Het onderzoek en de pilots bevinden zich in de beslissende fase.

Ivo Pothof (Deltares): “De huidige modellen houden nog geen rekening met de soms sterk variabele buitenwaterstand, het echte energiegebruik en de variabele marktprijs (m.n. APX). In feite kun je het watersysteem zien als een grote batterij met een opslag van ruim 1700 megawattuur (MWh) en een vermogen van 200 MW. Deze batterij wordt opgeladen door het neerslagoverschot en ontladen door de gemalen. Als je dat kunt inzetten om de pieken op de energiemarkt af te vlakken lever je een belangrijke bijdrage aan de energietransitie.”

Mede initiatiefnemer Hans Kuipers van Waterschap Zuiderzeeland: “Voor ons waterschap is dit een belangrijke ontwikkeling, omdat de gemalen bij ons zelfs de grootste energieverbruikers zijn. “

Slim Malen is een onderzoeksproject in het kader van de Green Deal uit 2016 tussen overheid en waterschappen om in 2025 CO2-neutraal te werken. Michelle Talsma is namens STOWA betrokken bij de Green Deal en Slim Malen: ‘Slim Malen is een belangrijk project in de Green Deal. Het gaat namelijk niet alleen over energiebesparing of -opwekking, maar het speelt een aanzienlijke rol in de energietransitie.’ Het onderzoeksproject wordt naar verwachting eind dit jaar afgerond. Alle kennis wordt dan door Deltares beschikbaar gesteld via een open source toolbox. STOWA brengt een rapport uit en organiseert een kennisdelingsdag.

Slim Malen is een project in samenwerking met STOWA, RVO, TU Eindhoven, RWS-WVL, Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland, Wetterskip Fryslân, Waterschappen Zuiderzeeland, Rivierenland, Scheldestromen, Brabantse Delta, Hollandse Delta, Nelen & Schuurmans, e-Risk Group, Eneco, Delta, Alliander EXE, Actility, XYLEM Water Solutions en Kisters NL.

Meer weten over onze rol in het project? Ga naar slimmalen.nl of neem contact op met Jeroen de Koning.

 

close