Data downloaden uit de Klimaatatlas

3 juni 2021

De klimaatatlas bevat waardevolle kaartbeelden om in de regionale en lokale risicodialoog te gebruiken. Steeds vaker krijgen we vervolgvragen zoals:

  • Kunnen we zelf kaarten uit de klimaatatlas op papier afdrukken?
  • Kunnen we data uit de klimaatatlas downloaden om zelf aanvullende analyses uit te voeren?

Hiervoor bieden we de Lizard Catalogue aan. Dit is een aanvullende service waarmee elke gebruiker dit zelf kan doen. Met de Lizard Catalogue bieden we een actueel overzicht:

  • Van uw kaartlagen
  • Welke kaarten er in welke tegel van de Klimaatatlas zijn ontsloten
  • Metadata, zoals een omschrijving, actualiteit van de data, eigenaar, etc.
  • Hoe de data uitgewisseld kan worden

Met uitwisseling van data wordt bedoeld:

  • Het linken naar de betreffende WMS-laag, zodat andere communicatiemiddelen of GIS-applicaties zoals QGIS en ArcGIS deze kaartlagen ook in hun kaartenviewer kunnen ontsluiten
  • Downloaden van de data

Dit uitwisselen zorgt ervoor dat organisaties zelf PDF-kaarten kunnen genereren, gecombineerd met eigen kaartmateriaal.

Bekijk hier een voorbeeld van de Lizard Catalogue. En lees hier de documentatie.

Heeft de Lizard Catalogue uw interesse gewekt? Neem dan contact op.

 

close