Toetsing van ontwerp hemelwaterafvoersysteem Centrumeiland IJburg

19 oktober 2021

Amsterdam is bezig met de ontwikkeling van het Centrumeiland IJburg. De wens is om dit gebied rainproof te maken met zo min mogelijk aanleg van ondergronds HWA-riool. Zo veel mogelijk hemelwater zal via maaiveld worden afgevoerd naar de daarvoor aangewezen en ingerichte bergings- en infiltratiegebieden.

3Di is ingezet om het voorlopig stedenbouwkundig plan te analyseren. Hierbij is onderzocht of het huidige ontwerp van goten het water via de juiste routes naar de groene plekken leidt. En of de groene plekken groot genoeg zijn om het water te bergen. Daarnaast is het ontwerp met behulp van 3Di geoptimaliseerd om het Centrumeiland rainproof te maken.

 

close