Hittestress op hete zomerdag voor heel Nederland in kaart

2 juni 2020

Utrecht, 2 juni 2020 - De kans dat we deze zomer nieuwe hitterecords breken is aanzienlijk. Maar hoe heet het wordt is niet alleen afhankelijk van het weer. De inrichting van de buitenruimte is ook heel belangrijk, dat zie je goed terug op de hittestresskaart gepubliceerd door adviesbureau Nelen & Schuurmans. De kaart toont de gevoelstemperatuur op een hete zomerdag voor heel Nederland, is voor iedereen toegankelijk en gebaseerd op recent onderzoek van het RIVM en de WUR.

Hitte eilanden

Wat opvalt bij het zien van de resultaten is dat stedelijke kernen aanzienlijk hogere gevoelstemperaturen hebben in vergelijking met landelijk gebied. Dit fenomeen staat bekend als het hitte eiland effect en treedt vooral op vanwege het landgebruik in steden. Verharde oppervlakken warmen snel op en houden warmte langer vast.  

Complexe berekeningen

Wisse Beets, adviseur bij Nelen & Schuurmans legt uit dat de berekeningen zeer complex zijn. ‘Onze servers hebben overuren gedraaid om op basis van grote datasets berekeningen te maken om de hittestress op stoeptegel niveau te berekenen’. Factoren als luchttemperatuur, verharding, schaduw en groen hebben allemaal invloed op de uiteindelijke uitkomst, de gevoelstemperatuur. Door de ontwikkeling van een nieuwe technologie genaamd GeoBlocks is het mogelijk om nu voor een heel groot gebied modellen te maken. Een windstille onbewolkte dag is als uitgangspunt genomen. ‘De gevoelstemperatuur loopt dan hoog op en dat is iets wat elke gemeenten op dit moment in kaart moet hebben’. De uitkomsten zijn tijdens de risicodialogen getoetst aan de praktijk. Deze sluiten aan bij de ervaringen van de experts.

Leefbaarheid

Dat we in Nederland vaker te maken gaan krijgen met weersextremen staat vast. Op nationaal en lokaal niveau werken overheden aan een deltaprogramma ruimtelijke adaptatie. Hierin brengen ze klimaatrisico’s in kaart en stellen ze een uitvoeringsprogramma vast om, ook in de toekomst, te zorgen voor een prettige leefomgeving. Hitte is hierin een belangrijk thema. 

Hittestress tool

Om overheden verder te ondersteunen in het zoeken naar oplossingen in de openbare ruimte is de hittestress-tool ontwikkeld die effecten van bijvoorbeeld het intekenen van water, gras of het plaatsen van een boom direct inzichtelijk maakt.

Olga Pleumeekers, directeur Consultancy bij Nelen & Schuurmans: ‘Inzicht in de impact van weersextremen zoals hitte vraagt om geavanceerde modellen die grote hoeveelheden data moeten bewerken. We zijn er trots op dat we snel antwoord kunnen geven op dergelijke big data vraagstukken. Om over 10 jaar te kunnen zeggen dat we klimaatrobuust zijn moeten we nu doorpakken.’

 

close