Afstudeerder Stijn Overmeen Ontvangt Prijs voor beste Poster Tijdens NCR Days 2021

12 maart 2021

Tijdens de online conferentie georganiseerd door het ‘Netherlands Centre for River Studies‘ (NCR) heeft afstudeerder Stijn Overmeen de publieksprijs voor de beste poster in de wacht gesleept. Het NCR is het samenwerkingsverband tussen alle grote Nederlandse instituten voor rivier studies. Dit jaar werd de bijeenkomst gehost werd door de Universiteit Twente en kreeg Stijn de kans om zijn bevindingen op het gebied van het modelleren van windopzet op binnenlandse watersystemen online te pitchen.

 

Over het afstudeeronderzoek

Tijdens zijn afstudeeronderzoek bestudeerde Stijn het hydrodynamisch modelleren van de windopzet op binnenlandse watersystemen. Het Friese merenstelsel diende als casestudy en met 3Di is een 2D model van dit gebied opgezet. Stijn focuste zich op de momentum-overdracht van de wind naar het water. In het model wordt dit effect geschaald met de weerstandscoëfficiënt van de wind. De bestaande theorie suggereerde dat deze coëfficiënt aanzienlijk kon variëren binnen een watersysteem én voor verschillende windrichtingen. Middels modelkalibratie zijn de optimale weerstandscoëfficiënten van de wind gevonden voor verschillende historische wind gebeurtenissen, op verschillende locaties. 

Relaties zijn aangetoond tussen de locatie, windrichting en de waarde van de weerstandscoëfficiënt. Globaal gezien was de weerstandscoëfficiënt significant lager op locaties waar de lengte van water waarop de wind blaast, ookwel fetch genoemd, beperkt was en de windafscherming groter. Ook is een inschatting gemaakt van de verbeterslag van het model als de weerstandscoëfficiënt ruimtelijk en per windrichting zou kunnen variëren, ten opzichte van het huidige 3Di model met een constante weerstandscoëfficiënt. De globale verbetering van de model voorspellingen met een ruimtelijk én per windrichting variërende weerstandscoëfficiënt wordt ingeschat op 44%. De windopzet-voorspellingen van een hydrodynamisch model van een binnenwater systeem kunnen dus significant verbeteren met deze werkwijze. Vervolgonderzoek, waarin een een variërende weerstandscoëfficiënt wordt opgenomen in het model, kan uitwijzen wat de exacte verbeteringen zijn.

Voorbeeld resultaat: Waterstanden ter hoogte van Stavoren met de verbeterde resultaten (in geel) ten opzichte van het referentiemodel (in donkerblauw), tijdens een zuidenwind gebeurtenis.

Over Stijn

Stijn is een afstudeerder van de Universiteit Twente. In 2014 begon hij met de HBO studie Civiele Techniek in Enschede. Binnen de civiele techniek koos hij al gauw voor de ‘water-richting’. Hij leert graag over hoe natuurlijke processen werken met betrekking tot de watercyclus en het klimaat. Ook de maatschappelijke actualiteit trekt hem deze richting op en hij hoopt hij zijn steentje bij te kunnen dragen aan watergerelateerde vraagstukken. Op dit moment rond hij de master opleiding Water Engineering and Management met een specialisatie in River and Coastal Engineering af. Verschillende aspecten binnen het ingenieursvak hebben zijn belangstelling: waaronder berekenen, modelleren en ontwerpen aan verschillende systemen op alle schaalniveaus.

Het afstudeerverslag verschijnt binnenkort op de website van de Universiteit Twente. Nicolette Volp en Thomas Berends hebben Stijn vanuit Nelen & Schuurmans begeleid bij zijn onderzoek.

 

close