Ontwikkeling WADIM van start: Een Informatie service voor het opsporen van veranderingen in het watersysteem door middel van satellietgebruik

3 mei 2021

NEO en Nelen & Schuurmans ontwikkelen samen aan een landelijke informatie service voor het opsporen van veranderingen in het watersysteem en rondom de waterloop en waterkering: WADIM (Water systems Detection Identification and Monitoring). Minimaal zes keer per jaar zullen veranderingen in het watersysteem worden opgespoord en gerapporteerd. Deze informatieservice wordt ontwikkeld binnen het SBIR-traject van RVO in opdracht van Netherlands Space Office.

Actuele veranderingen in en rondom het watersysteem zijn belangrijk voor waterbeheerders. Voorbeelden van actuele veranderingen zijn:

  • De aanleg van nieuwe wateren
  • De afkalving en sedimentatie van kribben en oevers
  • Ontbrekende kunstwerken
  • Vergroening
  • Verharding

Het waterbeheer heeft baat bij complete en relevante data. Van geen afvoer naar versnelde afvoer door nieuwe verharding. Maar ook van hoog peil naar laag peil in een hydraulisch rekenmodel door een ontbrekende stuw.

Het opsporen van de veranderingen gebeurd aan de hand van kunstmatige intellegentie en data-analyse. Remote sensing data, publieke data en assetmanagement systemen vormen de brandstof van deze informatieservice. De gesignaleerde veranderingen zullen worden vertaald naar specifieke werkinstruckties voor de respectievelijke waterbeerder. De werkinstructies, samen met een overzicht van andere gesignaleerde veranderingen zijn beschikbaar in een dashboard. Afhankelijk van de noodzaak, kan een veldbezoek plaatsvinden om de verandering te beoordelen. De uitkomst van het veldbezoek wordt als trainingsdata gebruikt voor de kunstmatige intellegentie. De signaal detectie wordt dus beter bij elk veldbezoek. Hierdoor kunnen we samen met de waterbeheerders een landelijk product creëeren waarvan de kwaltieit en kwantiteit blijft groeien.

De resultaten zijn beschikbaar in een dashboard, maar ook te integreren in de eigen informatiesystemen van de waterschappen en RWS. Dit systeem maakt ook gebruik van onze DataChecker en Lizard. Lizard, een online dataware house, zorgt ervoor dat de data ontsloten wordt middels een API. Hierdoor zijn de gesignaleerde veranderingen van het watersysteem makkelijk te ontsluiten in een andere viewer.

­De ontwikkeling de WADIM (Water systems Detection Identification and Monitoring) service is in volle gang, we werken nu aan onze plannen voor de tweede fase. Op https://www.nlveranderdetectie.nl/ is meer informatie te vinden over het project.

 

close