Resultaten quick scan wateroverlast opgeleverd aan gemeente Zaltbommel

9 april 2020

Ter verbreding van het basisrioleringsplan (BRP) Zaltbommel is een quick scan wateroverlast uitgevoerd met behulp van het modelinstrumentarium 3Di. Met deze quick scan is de hevige neerslaggebeurtenis van 30 augustus 2015 nagebootst en is gekeken waar het water via oppervlakkige afstroming heen gaat. Hierdoor heeft de gemeente inzicht in de locaties die gevoelig zijn voor wateroverlast.

Het resultaat van deze quick scan is een kaartbeeld met daarop de waterstanden op maaiveld. Deze kaart is samen met de analyses van het BRP besproken tijdens de ‘Kansen & Knelpunten’-werksessie.

Het BRP wordt momenteel door Nelen & Schuurmans samen met CPL Duiven BV opgesteld.

 

close