Slim Sturen op Energie: Gemaal Buma

9 april 2020

Hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, zorgen voor fluctuaties in het aanbod. Een overschot aan energie kan niet eenvoudig worden opgeslagen en is kostbaar. Door de toename van hernieuwbare energie ontstaat meer onbalans op de energiemarkt. Bij een groot aanbod van energie en weinig vraag is de energieprijs laag. De komende twee jaar verdubbelt het aandeel hernieuwbare energie (CBS, 2017).

Om te kunnen voldoen aan de landelijke duurzaamheidsdoelen is het van belang om vraag en aanbod van duurzame energie op elkaar af te stemmen. Door het peilbeheer in de Noordoostpolder te optimaliseren op het variabele aanbod van energie snijdt het mes aan twee kanten; meer gebruik van hernieuwbare energie ten tijden van overschot en een besparing op de kosten.

Eind 2017 is gemaal Buma gereed gemaakt om op de variabele energiemarkt te kunnen bemalen. Met een jaarlijks verbruik van 5,5 miljoen kWh een van de grootste van Nederland.

Elke dag wordt met behulp van een computermodel het aantal draaiuren voor de komende dag bepaald. Vervolgens bepaalt de energie regeling de meest optimale inzet op basis van de energieprijs. Met de energieregeling is het mogelijk om ca. 10 – 15% op de energiekosten te besparen.

De geadviseerde inzet van de energieregeling wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de peilbeheerder, zodat de veiligheid van het gebied niet in het geding komt gedurende natte periodes en er voldoende water aanwezig is tijdens droogte. De pilot draait heel 2018 om praktijkervaring op te doen met het aansturen van het gemaal gebaseerd op een flexibele energieafname.

 

close