Zelflerend riool systeem | RTC Almelo

9 april 2020

De gemeente Almelo en waterschap Vechtstromen investeren de komende tijd in het optimaliseren van het riool systeem. Doelen hierbij zijn: water op straat minimaliseren, onderhoud beter voorspellen en slim sturen op energie (verbruik en CO2 reductie).

De pilot is onderdeel van het Smart Industry Fieldlab CAMINO, een samenwerkingsverband van publieke en private asset-owners, technologie-aanbieders en kennisinstellingen. Voor de optimalisatie van de riolering is er een team samengesteld dat bestaat uit de organisaties: Benchmark Electronics, Inter Act, Deltares en Nelen & Schuurmans. Middels 5 werkpakketten wordt een zelfsturend algoritme ontwikkeld voor een RTC systeem voor de gehele afvalwaterketen (afvoerputten, pompinstallaties, overstorten, RWZI, etc.) van de gemeente Almelo.

De kennis en ervaring met databeheer binnen het watersysteem, klimaatadaptatie en het sturen op energie maakt dat we vanuit Nelen & Schuurmans een significante bijdrage kunnen leveren binnen dit traject.

 

close