Nelen en Schuurmans wint 3e prijs in IoT competitie Taiwan

28 december 2020

Taipei – Frogtech, de vestiging van Nelen en Schuurmans in Taiwan, heeft een prijs winnend overstroming waarschuwingssysteem gebouwd dat gebruik maakt van IoT data. Het systeem levert verschillende informatieproducten, zoals overstromingkaarten met tijdscomponent, begaanbaarheid van wegen, overstromingsrisico van panden en verstuurd specifieke waarschuwingsberichten.

Noodzaak voor betere overstromingsinformatie

Vijf maanden geleden werd Frogtech gevraagd om deel te nemen in de Taiwanese IoT competitie, waarbij ook data beschikbaar werd gesteld door het meteorologisch bureau, waterveiligheidsinstituut, de gemeente en andere organisaties. Taiwan krijgt jaarlijks veel neerslag te verwerken, zo’n 3000mm. Vooral de zomerse neerslag, die kort meer intens is, veroorzaakt problemen. De overheid verbetert de infrastructuur maar het blijft een uitdaging om de piekbuien op te vangen. Zeker met stijgende inwonersaantallen en woningbouw in kwetsbare gebieden is er een duidelijke behoefte aan betere informatie.

IoT data naar informatie vertalen

Ondanks dat veel data publiekelijk toegankelijk is, is deze moeilijk te begrijpen voor een leek. Een tijdserie van bijvoorbeeld een waterdiepte sensor geeft bovendien ook geen goed ruimtelijk beeld en is geen voorspelling. Daarom moet dit soort data vertaald worden naar begrijpelijke infomatie. Dit gebeurt met hulp van hydrodynamische en data science modellen.

Geavanceerd model biedt nauwkeurige voorspellingen

Met een geavanceerd hydrodynamich model (3Di) heeft Frogtech puntdata naar een 2D overstromingsbeeld vertaald. Het model bestaat uit een hoge resolutie hoogte kaart en alle water infrastructuur zoals riolering, pompen en straatkolken. Voor het Tainan gebied is gebruik gemaakt van zeer nauwkeurige hoogte data, dit zorgt voor zeer nauwkeurige modeluitkomsten. Een ander voordeel is dat buien gesimuleert kunnen worden via de webbrowser, gebruikers kunnen experimenteren met maatregelen om de overstroming op een specifieke locatie tegen te gaan. Zo kan bijvoorbeeld een pomp geplaatst worden of het terrein verhoogd of verlaagd worden. De uitkomsten worden direct gevisualiseerd. Voor het waarschuwingssysteem van Tainan maakt het model elk uur een berekening om een voorspelling af te geven. De rekentijd die hiervoor nodig is is slechts 7 minuten. In vergelijking met andere modellen zoals SOBEK, MIKE of HEC-RAS is 3Di significant sneller en nauwkeuriger. Om inwoners van relevante risico informatie te voorzien zijn labels en kleuren toegevoegd aan overstromingsbeelden. Kaarten zijn hierdoor in één oogopslag duidelijk. Gebouwen of wegen die zeer gevoelig zijn voor overstroming zijn rood (hoog risico), geel (gemiddeld risico) of groen (laag risico).

 

close