Nelen & Schuurmans geselecteerd als partner in Europees Klimaatproject Impetus

4 oktober 2021

Nelen & Schuurmans is geselecteerd als partner in een groot nieuw project geïnitieerd door de Europese Commissie, het ‘Climate Impetus Project’. Als onderdeel van de European Green Deal heeft het Impetus project als doel om Europa’s antwoord op klimaatverandering te versnellen door innovatieve maatregelen te ontwikkelen om verschillende regio’s veerkrachtiger te maken.

Nelen & Schuurmans zal zich richten op het analyseren van problemen en het ontwikkelen van oplossingen voor de Atlantische klimaatregio, waarbij de Nederlandse provincie Zeeland is gekozen als projectgebied. In de komende vier jaar zullen technische en niet technische innovaties worden gecreëerd en gedemonstreerd die zijn toegesneden op specifieke uitdagingen. De oplossingen die in het kader van Climate Impetus worden gecreëerd, helpen bij het verwezenlijken van de ambities van Europa om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te zijn.

Climate Impetus | Nelen & Schuurmans

“IMPETUS is een grote kans voor de EU”, zegt projectpartner professor Jochen Rabe, algemeen directeur van het Berlijnse competentiecentrum voor water. ”Het project zal onze duurzame transformatie bevorderen, met diepgaand onderzoek naar complexe gevolgen van klimaatverandering in demonstratiegevallen, alsook naar knelpunten voor klimaatmitigatie en -adaptatie die we allemaal moeten overwinnen.”

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie Horizon 2020 in het kader van subsidieovereenkomst nr. 101037084.

 

close